Alblasserdam heeft in vergelijking met andere dorpen en steden veel vrijwilligers. Volgens de Alblasserdamse wethouder Cardon zijn er zo’n 6000 vrijwilligers actief in het dorp.

ALBLASSERDAM – Het minimabeleid dat in Alblasserdam gevoerd wordt, gaat waarschijnlijk drastisch veranderen. Mensen met een bijstandsuitkering die geen tegenprestatie leveren in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, hebben binnenkort geen recht meer op bijzondere bijstand. Dat meldt de site Binnenlandsbestuur maandagochtend op haar website. De plannen die de Dordtse wethouder Van Steensel (Financiën, CDA) bij de begrotingsbehandeling presenteerde hebben de steun van zijn gemeenteraad. Echter, ze moeten nog wel doorgang vingen bij de hele Drechtraad. Als ook hier akkoord wordt gegaan, zijn de plannen van toepassing op alle Drechtsteden. Alblasserdam valt hier dus ook onder. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Volgens de site hebben plannen betrekking op arbeidsplichtigen met een WWB-uitkering. Dus voor mensen die moeten werken, maar in de bijstand zitten en niets doen. Die mensen krijgen, als zij geen vrijwilligerswerk gaan doen, waarschijnlijk niets meer.

Het geld dat hiermee bespaart wordt, wil Van Steensel gebruiken voor de arme werkenden. Dus voor mensen die minder dan 110 procent van het minimuminkomen verdienen. In de Drechtsteden wonen zo’n 5000 WWB’ers.  Ongeveer 3500 van hen zijn arbeidsplichtig.