ALBLASSERDAM – Het Alblasserdamse college van burgemeester en wethouders stelt in de begroting 2011-2014 voor om de levensduur van wegen, straten, pleinen en speelterreinen te verlengen van 30 naar 35 jaar. Dit in een poging om geen extra geld uit te hoeven reserveren voor onderhoud en vervanging in de nieuwe woon- en bedrijfsterreinen. Volgens de Alblasserdamse VVD is dat geen goed idee omdat vorig jaar nog vastgesteld is dat 30 jaar de uiterste levensduur is vanwege de zachte grond in Alblasserdam. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Onderstaande artikel is opgesteld door VVD Alblasserdam; reageren kan hier onder:

“De VVD vindt het een kerntaak van de gemeente om zorg te dragen voor een goede (minstens basis)kwaliteit van de buitenruimte. Ook de SGP heeft zich altijd sterk gemaakt voor dit ‘visitekaartje van het dorp’. En het CDA heeft de PvdA vorig jaar nog herinnerd aan de jaren ’80, toen de PvdA ook al te veel bezuinigd had op de buitenruimte, wat de gemeente jaren later handenvol geld heeft gekost. Blijkbaar wil dit college van PvdA, SGP en CDA diezelfde fout opnieuw maken of schuift het deze rekening liever door naar een volgend college.

De VVD zal in het begrotingsdebat op 8 en 10 november laten zien dat er ook andere keuzes te maken zijn. Juist in tijden van schaarste moet de overheid duurzaam omgaan met haar kerntaken veiligheid en buitenruimte, zonder de lasten voor burgers en bedrijven te verhogen. Dit kan o.a. door het verminderen van subsidies en niet als gemeente zelf een nieuw zwembad te bouwen.

Vanaf 2012 moet de gemeente 2 miljoen euro per jaar bezuinigen. Het stelt de VVD teleur dat het college de meevallers van het afgelopen jaar wil gebruiken om structurele bezuinigingen uit te stellen. Zonde van het geld! Terwijl de reserve Landvast nog met ruim 3 miljoen gevoed moet worden. Met de huidige reserves kunnen we daar zo 2 miljoen in storten. De opbrengst van woningbouwprojecten is in deze tijd immers uiterst onzeker. Schulden afbetalen en terug naar de kerntaken. Dat stelt de VVD voor!

Echt kiezen durft dit college (nog) niet. Met het uitzicht op 2 miljoen bezuinigen vanaf 2012, kan het college nu al voor 100.000 euro geen andere dekking vinden dan belastingverhoging…”