ALBLASSERDAM – Basisschool Het Palet in Alblasserdam opent 1 januari 2011 voor het eerst haar deuren van het nieuwe schoolgebouw aan de Van Eesterensingel. De bouw zit al in de eindfase, alleen moet de buitenruimte nog worden ingericht. De reden waarom dit nog niet is gedaan, is omdat het onduidelijk was van wie de grond was en wie de kosten van de inrichting voor haar rekening zou nemen. In het contract met Westwaard Wonen (WWW), eigenaar van het gebouw en de grond, staat namelijk dat de gemeente de inrichting en beheer van de openbare ruimte voor haar rekening neemt, maar de ‘Paletgrond’ is officieel van WWW. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Het is het beleid van de gemeente om eigenaar te zijn van openbare ruimte die zij beheert. Daarom is met WWW afgesproken dat zij, na akkoord in bestuurlijk overleg, de grond van het gebouw gratis overdraagt aan de gemeente Alblasserdam, waarna de gemeente de inrichting en het beheer ervan voor minimaal dertig jaar voor haar rekening neemt. De inrichtingskosten zijn 75.000 euro. Voor dat bedrag wordt er bestrating aangebracht, fietsenrekken geplaatst, een speelplein aangelegd en groen geplant.

De reden voor de gemeente om de gronden in haar bezit te hebben is het openbare karakter van het schoolplein en achterliggende speelplein. Er kan dus buiten schooltijd actief gebruik gemaakt worden van alle aanwezige voorzieningen.

De kosten worden ondergebracht in het herstraten van de Van Eesterensingel, dat in 2011 wordt voorbereid. In combinatie met deze kredietaanvraag voor de Van Eesterensingel zal de inrichting van de buitenruimte rond ‘Het Palet’ worden meegenomen.