ALBLASSERDAM – Het Havenbedrijf Rotterdam heeft maandag 1 november een overeenkomst gesloten met Holcim Nederland B.V over de aankoop van grond op het bedrijventerrein Nieuwland aan de rivier de Noord bij Alblasserdam. Het terrein van in totaal 15,5 ha is voor een belangrijk gedeelte bestemd voor de aanleg van het Container Transferium, een binnenvaartterminal aan de rand van het Rotterdamse havengebied om containers op vrachtwagens te laden en lossen. Het Container Transferium (CT) heeft 7,4 ha nodig. Van de resterende grond is 4 ha verkocht aan de firma DB Holding B.V., momenteel al huurder hiervan. Voor de overige kavels worden gesprekken gevoerd met partijen in de markt die graag met het CT samenwerken. Klik op Lees Meer om verder te lezen.
Het Container Transferium is een Randstad Urgent project dat de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven moet bevorderen en de uitstoot van fijn stof verminderen. Het Container Transferium (CT) moet de A15 tussen Alblasserdam en de haven ontlasten omdat de containers tussen het transferium en de containerterminals op de Maasvlakte met binnenvaartschepen worden vervoerd in plaats van per truck. Als het Container Transferium volledig operationeel is, moet dit leiden op de Ring van Rotterdam tot een vermindering van 180.000 vrachtwagens op jaarbasis.

Exploitatie
CT krijgt een capaciteit van maximaal 200.000 TEU (twintigvoetscontainers). BCTN is geselecteerd als exploitant. Het is de grootste binnenvaartterminal operator van Nederland met terminals in Nijmegen, Wanssum, Den Bosch en Twente. Drie deepseaterminals en vijf rederijen hebben een zogenoemde Letter of Support ondertekend en daarmee aangegeven de intentie te hebben lading via het CT af te handelen of voor operationele samenwerking met het CT.

Planning
Voor de vestiging van het CT is wijziging van het bestemmingsplan van het bedrijventerrein Nieuwland noodzakelijk. De gemeenteraad van Alblasserdam is op 14 oktober 2010 akkoord gegaan met het starten van de procedure van het bestemmingsplan. Rekening houdend met de gangbare proceduretijden zal het nieuwe bestemmingsplan eind maart 2011 van kracht worden. Vanaf april 2011 zal gestart worden met de bouw van een kademuur en de inrichting van het terrein. Het Container Transferium zal in de tweede helft van 2012 operationeel zijn.  Holcim Ltd is wereldwijd één van de grootste producenten en leveranciers van cement, grondstoffen en beton.