ALBLASSERDAM  – Zondag 31 oktober is in veel Alblasserdamse kerken stilgestaan bij hervormingsdag. Deze herdenkingsdag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zich heeft verzet tegen de Rooms-katholieke Kerk. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot een breuk met de Rooms-katholieke Kerk. In de 16e eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan. In het minder kerkelijke deel van Alblasserdam werd Halloween gevierd. Zo gingen in de Drentse Buurt tientallen kinderen verkleed over straat en werd er met een grote groep een film gekeken in het gebouw naast de Postduif aan de Randweg. Klik op Lees Meer om meer foto’s van dit feest te bekijken. De foto’s zijn gemaakt door Karin Versnel uit Alblasserdam.

De naam “Halloween” is afgeleid van Hallow-e’en, ofwel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november. In de Iers-Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag, het Keltische nieuwjaar of Samhain (uitspraak Saun, het Ierse woord voor de maand november).