ALBLASSERDAM – Op woensdag 27 oktober 2010 hebben wethouder A. Cardon, de heer J. Capitein (ondernemersvereniging Nieuwland), de heer M. de Haan (belangenvereniging Vinkenwaard), de heer J.B. Willemsen (politie), de heer G. Ketting (brandweer) en mevrouw E. Kras-Smit (Parkmanagement Alblasserdam) het Convenant Keurmerk Veilig Ondernemen voor de Bedrijventerreinen Nieuwland, Vinkenwaard en Hoogendijk in Alblasserdam ondertekend. Ook zijn de certificaten voor Vinkenwaard en Nieuwland worden overhandigd aan de ondernemersverenigingen en de gemeente. In maart is het certificaat voor Hoogendijk reeds behaald en uitgereikt. Nu is het moment om het convenant voor alle bedrijventerreinen in Alblasserdam te ondertekenen. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Veiligheidsmaatregelen
Om het ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen te verbeteren zijn gemeente, politie, brandweer, het MKB en de ondernemers het project Keurmerk Veilig Ondernemen gestart.  Het Keurmerk Veilig Ondernemen biedt de mogelijkheid om gezamenlijk veiligheidsmaatregelen te treffen. Hierbij wordt gedacht aan het versnellen en vereenvoudigen van het doen van aangifte en het nemen van maatregelen om overlast te beperken. 

De ondernemers van de betrokken bedrijventerreinen zijn van harte welkom. De ondernemers dienen zich aan te melden via Elles van Dijk van Parkmanagement Alblasserdam, telefoon 078 6105028 of evd@insitegroep.nl.  Meer informatie is verkrijgbaar bij Esther Kras-Smit, telefoon 078 6105028 of 06 45925638