ALBLASSERDAM – In het eerste en tweede kwartaal van 2010 is het aantal vernielingen en bekladdingen aan gemeentelijke eigendommen in Alblasserdam flink afgenomen ten opzichte van 2009. In de eerste helft van 2010 is er voor €5.250 schade toegebracht; in de eerste helft van 2009 ging het nog om een bedrag van bijna €15.000. Dit blijkt uit de vandalismebarometer van de gemeente Alblasserdam. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

In het eerste kwartaal van 2010 (inclusief oud en nieuw) zijn er 11 meldingen van vernielingen geregistreerd tegenover 21 in het eerste kwartaal van 2009. Schadebedrag in het eerste kwartaal 2010 was €3.900 tegenover € 12.210 in 2009.

In het tweede kwartaal van 2010 zijn er 4 meldingen binnen gekomen, schadebedrag €1.350. In 2010 zijn o.a. verkeerszuilen, een verkiezingsbord, en een lichtzuil vernield. Van al deze meldingen is aangifte gedaan bij de politie. Opvallend is verder dat er tijdens de luilakviering de schade beperkt bleef tot een bedrag van €650. De gemeente wil de schade zoveel mogelijk gaan verhalen op de vernielers.

Particuliere eigendommen
In de vandalismebarometer zijn alleen de vernielingen aan gemeentelijke eigendommen opgenomen. Bij vernieling van particuliere eigendommen is het belangrijk dat de eigenaar aangifte doet bij de politie. De eigenaar kan dan de schade verhalen, als die schade niet door een verzekering wordt vergoed. Meer informatie hierover is beschikbaar bij de politie.

Vandalisme zorgt voor overlast en voor kosten, zowel voor particulieren als voor de gemeente. Vandalen hebben het gemunt op alles wat op straat staat. Om vandalisme te voorkomen plaatst de gemeente vandalisme bestendig straatmeubilair. De gemeente doet altijd aangifte bij de politie. Vernielingen worden zo snel mogelijk hersteld en graffiti wordt van gemeentelijke eigendommen verwijderd. De politie spoort daders op. Na aanhouding kunnen de daders erop rekenen dat ze een rekening krijgen voor de schade die ze hebben aangericht.