Afgelopen winter deden zich tientallen ongelukken voor door gladheid. Onderaan de Alblasserdamse brug werd door een vrachtwagenchauffeur een verkeersbord omgereden. Het bord is overigens nog steeds niet gerepareerd.

ALBLASSERDAM – Na de tientallen verkeersongevallen die vorige winter werden veroorzaakt door gladheid in Alblasserdam, wil de gemeente deze winter de touwtjes in eigen handen houden, in plaats van strooier Netwerk de volledige regie te geven. Om de sneeuw en ijzel zo goed mogelijk te kunnen bestrijden is er door de gemeente een speciaal strooiplan opgezet, waarin staat waar en hoe er gestrooid gaat worden. Voor de bestrijding is een budget van 43 strooibeurten beschikbaar gesteld. Dit is een niet al te hoge inschatting van het aantal beurten, want vorig jaar waren er 61 beurten nodig om Alblasserdam begaanbaar te maken en zelfs toen bleef het ook op de doorgaande wegen soms spiegelglad te zijn. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Het is de bedoeling dat er komende winter bij verwachte gladheid, direct preventief gestrooid wordt op de hoofdwegen en fietspaden. Hierbij geldt, dat de belangrijkste straten voorrang hebben. Onder de belangrijkste wegen verstaat de gemeente de tweede ontsluiting en het dijklint. Woonstraten worden in principe niet meegenomen, omdat de effectiviteit daarvan volgens de gemeente laag is.

Tot slot wil de gemeente haar burgers er op aansporen vooral zelf de trottoirs te strooien. Hiervoor stelt de gemeente één zakje strooizout beschikbaar, dat gehaald kan worden op de gemeentewerf of op het gemeentehuis.

Het onderwerp gladheidbestrijding wordt donderdag 4 november tijdens de gezamenlijke commissievergadering besproken. Deze vergadering is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Bijeenkomst is om 19.30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Op sommige dagen was het zelfs te glad om te fietsen in het damdorp.