ALBLASSERDAM – Het Alblasserdamse gemeentebestuur heeft deze week in een raadsinformatiebrief geadviseerd om acht nieuwe woonwagenwoningen te bouwen ter hoogte van Souburgh. Het huidige woonwagenkamp aan de Staalindustrieweg moet namelijk voor 2019 opgedoekt zijn, omdat de luchtkwaliteit er erg slecht is. Verder komen er te veel gevaarlijke stoffen langs die getransporteerd worden naar het nabijgelegen industrieterrein. De woonwagenbewoners blijven zelf het liefst met z’n allen bij elkaar wonen, maar volgens de verantwoordelijk wethouder is dat zo goed als onmogelijk. In het totaal staan er op dit moment 17 wagens op het terrein. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

In maart 2010 stelde de gemeente de kaders van het woonwagenbeleid vast met daarin de volgende zinsnede: “Bij alle komende woningbouwplannen serieus onderzocht moet worden of er 4-10 standplaatsen realiseerbaar zijn. Vervolgens zal per project beoordeeld moeten worden of opname van standplaatsen wenselijk is en zo ja hoeveel.” Naar aanleiding hiervan is door de gemeente het project Lint Vinkenpolderweg (Souburgh) onderzocht. En volgens het college is er een mogelijkheid om in dat gebied zes tot acht standplaatsen te creëren. “Wij adviseren u ons de realisatie van woonwagenstandplaatsen op deze locatie ter hand te laten nemen,” aldus het college in de brief. Als specifieke invulling noemt het bestuur de realisatie van stenen woonwagenwoningen. Beoogde locatie is het stuk grond tegenover de rotonde bij de Edisonweg. (t.h.v. Ford Wensveen)

Consequenties en vertragingen
De gemeente stelt in de brief verder dat de aanwezigheid van een woonwagencentrum ook financiële gevolgen heeft voor de grondprijs en verkoopbaarheid van de grond bij Souburgh. Hoewel het niet zeker is dat er een nieuwe woonwijk wordt gebouw bij Souburgh, vindt het bestuur dat de financiële consequenties toch thuis horen in het complete overzicht. Verder wordt er rekening gehouden met extra indiening van bezwaren tegen het nieuwe bestemmingsplan. “Het is niet uitgesloten dat bewoners tot de Raad van State zullen doorprocederen, waardoor het project één à twee jaar kan vertragen,”aldus de burgemeester en wethouders.

Interesse
De afgelopen maanden is door de gemeente onder de bewoners van de Staalindustrieweg gepeild of er voldoende interesse is voor de woonwagenwoningen op locatie Souburgh. Dat heeft er volgens de gemeente toe geleid dat acht gezinnen interesse hebben uitgesproken.

Vergadering
De verplaatsing van de woonwagens speelt al meer dan twintig jaar in Alblasserdam. Donderdag 4 november wordt dit onderwerp besproken tijdens een openbare commissievergadering op het gemeentehuis. Na het besluit over de richtinggevende uitspraak, wordt het concept stedenbouwkundig plan uitgewerkt tot een grondexploitatie. In de tweede helft van 2011 worden het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan vastgesteld.

De volledige brief, inclusief tekening is hier  te vinden.