ALBLASSERDAM – Vijf van de zes politieke partijen in Alblasserdam hebben deze week ingestemd met de komst van een containertransferium bij polder Nieuwland in Alblasserdam. Een gemiste kans volgens D66, de enige partij die tegen het akkoord stemde. “Partijen geven aan dat het hen door de strot geduwd is, maar gaan  hier blijkbaar niet tegenin. Ik ben van mening dat je niet per definitie kunt zeggen dat je toch niet kunt opboksen tegen een grote partij als het Rotterdamse Havenbedrijf. Als gemeente kunnen we ook een keer onze poot stijf houden, om zo de gestelde voorwaarden af te dwingen,” aldus Ramon Pardo van de D66 tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 oktober.

Rinus van Lavieren, kreeg als eerst het woord om te verklaren waarom zijn partij voor of tegen het transferium wil stemmen. “Wij blijven een beetje chagrijnig als het om dit dossier gaat,” stak de fractievoorzitter van de PvdA van wal. Hij vervolgde: “We hebben het gevoel dat het transferium ons opgelegd is door de grote partijen zoals het Rotterdamse havenbedrijf. Toch hoort nee-stemmen niet bij de opties. Daar zijn we te ver voor en je moet ook realistisch blijven. Zolang de leefbaarheid en veiligheid niet in het geding komen, zijn wij voor.”

Powerplay
De SGP zei bij monde van Eric Boersma de ‘chagrijn’ al voorbij te zijn: “Ook wij werden niet vrolijk van de powerplay/overvaltechniek die is gebruikt. Ik vind dat we hier in de toekomst beter mee moeten omgaan. Misschien dat we het voortaan via de Drechtsteden kunnen spelen, dan staan we een stuk sterker. De voorwaarde dat de zondagsrust behouden zou blijven is niet helemaal nagekomen. Aan de ene kant vinden we het niet fijn dat er op zondag gewoon activiteiten zijn aan de waterzijde, maar aan de andere kant zijn we blij dat wij het voor elkaar hebben gekregen de landzijde gesloten te houden op zondag.”

Niet te klein
D66’er Ramon Pardo, was met zijn partij de enige die tegen het voorstel stemde. “Ik denk dat wij als kleine gemeente niet onmachtig zijn. Zelfs niet tegen een groot havenbedrijf en de provincie. Ik vind dat we moeten overwegen onze poot stijf te houden, want als gemeente hebben we een grote verantwoording naar de burger toe en wij willen niet dat de leefbaarheid en veiligheid ten koste moet gaan van een containertransferium.”

Met stroop vang je meer vliegen dan met azijn…
De VVD zag niets in de poot stijf houden: “Voor onze fractie geldt dat meepraten en meedoen soms vruchtbaarder en effectiever is als het gaat om het realiseren van de eigen belangen, dan simpelweg  alleen maar tegen te zijn en de hakken in het zand te zetten. Hierdoor loop je zelfs het risico dat we ‘overruled’ worden door de landelijke overheid,” aldus VVD-raadslid Herman Verweij. Volgens hem en zijn partij is het beter om te kijken hoe goed de eigen belangen van de gemeente veilig gesteld kunnen worden. Ook riep de VVD het college op om actief in samenwerking met ondernemers en buurgemeenten, te anticiperen en te reageren op mogelijke uitstralingseffecten van het containertransferium.”

Geen ideaal proces
Verantwoordelijk wethouder Peter Verheij gaf toe dat het ‘geen ideaal proces’ is geweest. “Maar ik denk dat we het maximale gedaan hebben wat binnen de mogelijkheden lag. We hebben er alles aan gedaan onze voorwaarden vast te laten leggen in het plan,” aldus Verheij.

Het is de bedoeling dat over enkele jaren op de terminal containers die per schip worden aangevoerd overgeladen worden op vrachtwagens. Hiermee worden waarschijnlijk de wegen rondom Rotterdam ontlast.