ALBLASSERDAM – De D66 van Alblasserdam heeft maandagavond 4 oktober, tijdens de commissievergadering op geroepen om te werken aan een open dialoog tussen diverse bevolkingsgroepen in Alblasserdam. De oproep werd gedaan door partijleider Ramon Pardo naar aanleiding van de landelijke discussie bij het CDA over het al dan niet meewerken aan een kabinet waarin de PVV gedoogsteun gaat geven. Volgens de D66 is dit niet alleen een landelijke issue, maar verdient het ook op lokaal gebied aandacht. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

“In Alblasserdam hebben we een bloeiende Islamitische gemeenschap. Afgelopen zaterdag werd ik langs het sportveld geconfronteerd met de vraag van een Turkse vader. Hij vertelde me dat zijn dochter vroeg of zij als Turken nu het land uit moeten en niet wist hoe hij met deze vraag om moest gaan,” aldus Pardo.

En dat was reden voor de D66’er om een oproep te doen aan het college: “We hebben tijdens de laatste verkiezingen kunnen constateren dat ook in Alblasserdam vijftien procent van de bevolking stemt op de partij zonder leden. (PVV, red.) Ik roep het college, maar ook alle politieke partijen in Alblasserdam op te werken aan een open dialoog en het slaan van bruggen. We moeten er alles aan doen om de ontstane kloven in onze samenleving te dichten. Verder moeten we de verschillende gemeenschappen weer vertrouwen geven in de samenleving. Alleen door intensief te spreken over maatschappelijke problemen kunnen we deze oplossen. Graag zou ik dan ook zien dat we als gemeente met actieve plannen komen, om de dialoog op dit gebied te kunnen voeren met de samenleving,” aldus Pardo.