ALBLASSERDAM – Vanaf maandag 30 augustus 2010 heeft Alblasserdam tussen 6 en 9 uur ’s morgens voorlopig weer twee uitgangswegen: de Dam/Ruigenhil en de Oude Torenbrug. Dat heeft verkeerswethouder Peter Verheij vrijdagmiddag bekend gemaakt. Het gaat om een proefperiode: de Dam/Ruigenhil wordt de komende twee weken opengesteld voor het verkeer dat in de ochtendspits het dorp verlaat. Het verkeer dat ‘s morgens tussen 6 en 9 uur het dorp inrijdt, kan dan alleen via de Oude Torenbrug. De wijziging gaat dus niet  pas op zes september in, zoals donderdagmiddag op de tekstborden in Alblasserdam te lezen was, maar al vanaf aanstaande maandag. De aanpassing geldt ook niet in de weekeinden. Dan is de huidige situatie van kracht. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Elke ochtend na 9 uur gaat de oude situatie weer in: inkomend verkeer via de Oude Torenbrug en Dam/Ruigenhil, uitgaand verkeer alleen via de Oude Torenbrug. In deze proefperiode zet de gemeente verkeersregelaars, mobiele tekstwagens en verkeersborden in. Deze nieuwe situatie geldt alleen van maandag tot en met vrijdag. In het weekend blijft de oude, huidige situatie gehandhaafd.

 Verlichting
De gemeente bekijkt de komende twee weken of deze variant een verlichting oplevert voor de huidige verkeersopstoppingen tijdens de ochtendspits in het dorp. Als dit niet het geval is, kan de oude variant weer in werking treden.

Hulpdiensten
Twee weken geleden is de gemeente gestart met de werkzaamheden aan de Dam/Ruigenhil. Hiervoor is een omleidingsroute ingesteld. Dat heeft geleid tot verkeersopstoppingen om het dorp uit te komen, vooral in de ochtendspits.

Het gemeentebestuur is zich bewust van de situatie en zoekt naar mogelijkheden om deze te verlichten. Belangrijk aandachtspunt hierbij zijn de hulpdiensten; zij moeten bij een calamiteit snel ter plaatse zijn. De gemeente zorgt er met extra maatregelen voor dat de toegangswegen voor de hulpdiensten toegankelijk zijn. 

Reconstructie
De Dam/Ruigenhil wordt de komende maanden gereconstrueerd. Het gaat om het ophogen van de dijk, het verleggen van het fietspad en het verbreden van de rijbaan. Er komt een aparte afslag naar de nieuwe brandweerkazerne, Haven Zuid en Oceanco. Op de dijk komt een fietspad in twee rijrichtingen.