ALBLASSERDAM – De overlast van uitgaande mensen op de Dam in Alblasserdam is de laatste maanden weer toegenomen. Dat schrijft burgemeester Bert Blase in een informatiebrief aan de bewoners in het uitgaansgebied. De voornaamste reden hiervan is volgens hem het mooie weer. Toch zijn er ondanks de overlast veel vorderingen in de strijd tegen de overlast. “De maatregelen zijn over het algemeen effectief te noemen. Zo voert de politie een lik op stuk beleid uit. Overlastgevende mensen worden stevig aangepakt en waarnodig aangehouden en/of bekeurd,” aldus de burgemeester in de brief. Momenteel wordt gekeken of de Dam in het weekeinde op sommige plaatsen afgesloten kan worden met hekken. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Tijdens een wijkschouw in het gebied bij de Dam werd vorig jaar geklaagd over glas in de speeltuinen rondom het uitgaansgebied. Dat probleem wist de gemeente de afgelopen maanden succesvol aan te pakken, zodat de overlast van rommel zichtbaar is afgenomen. Iedere maandagochtend controleert de afdeling buitenruimte of er glas en rommel aanwezig is. Ook controleert de politie met regelmaat of er rommel ligt.

Het afgelopen half jaar is de politie vrijwel elk weekend vanaf 1.30 uur op de Dam aanwezig geweest en heeft waarnodig ingegrepen, zodat vechtpartijen in de kiem gesmoord konden worden.

Hekken
Omdat de overlast van de uitgaande mensen nog lang niet verdwenen is in de weekenden, wordt momenteel uitgezocht of het mogelijk is de twee zijstraten op de Dam (naast de hoedenwinkel en de ABN-AMRO Bank) te voorzien van afsluitbare hekken. Deze kunnen dan in het weekend gesloten worden, waardoor de straten niet meer gebruikt kunnen worden, om te hangen en urineren.

Gebiedsverbod
Verder wordt bestudeerd of er tijdelijke gebiedsverboden ingesteld kunnen worden voor bezoekers. Volgens Blase is dit een zware maatregel, waarbij de vraag is of dit nodig is gezien de mate van overlast. Toch sluit hij het niet helemaal uit: “Wij, burgemeesters van de West-Alblasserwaard hebben geconstateerd dat de laatste maanden vooral jongeren uit Papendrecht voor overlast zorgen. De burgemeesters bespreken samen met de politie hoe dit komt en wat we er tegen kunnen doen. Misschien dat we de toegangsverboden voor de Abdij (uitgaansgelegenheid in Alblasserdam, red.) ook kunnen toepassen op de andere horecagelegenheden, waardoor de echte raddraaiers aangepakt kunnen worden.”

Geluidsoverlast
Tot slot wordt het geluidsoverlastprobleem stevig aangepakt. De afgelopen periode zijn er tien metingen verricht door de Milieudienst ZHZ. Één daarvan was in opdracht van de gemeente en de overige negen zijn verricht omdat de bewoners hier om vroegen. Bij Blieckspoint werd geen overschrijding gemeten, maar bij de Abdij wel. Dit heeft volgens Blase geresulteerd in een boete van 2.500 euro. “Bij herhaalde overtredingen zullen meer dwangsommen volgen. Dit kan uiteindelijk leiden tot een aanpassing van de horecagelegenheid of zelfs sluiting van de Abdij,” aldus de burgemeester.

Volgende brief
De volgende informatiebrief wordt eind dit jaar uitgebracht. Hierin wordt weer gekeken of de maatregelen geholpen hebben en of er wellicht nog meer maatregelen nodig zijn om aan het streven “Het structureel terugdringen van aan horeca gerelateerde overlast in de omgeving van de Dam, Ruigenhil, Oranjestraat en Polderstraat in Alblasserdam” te voldoen.