ALBLASSERDAM – De bewoners van zes huizen aan de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam weigeren om langer met de gemeente rond de tafel te zitten om te praten over een aan te leggen fietspad achter hun huis. Dat meldt het Algemeen Dagblad in haar maandageditie. Volgens de krant blijft de groep Alblasserdammers faliekant tegen het plan van de gemeente om een fietspad aan te leggen tussen hun huizen en de rivier. De bewoners zijn bang dat de dijkwoningen veel minder waard worden, als er voor het huis een drukke dijk ligt en achter het huis een drukbereden fietspad. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Het plan was er al jaren. Een fietspad vanaf de Kade in Alblasserdam tot aan de Veerdam in Nieuw-Lekkerland, zodat de verkeersdrukte op de dijk minder zou worden. Ruim 80.000 euro werd er voor uitgegeven om te kijken of het een haalbare optie zou zijn. En ja het moest kunnen, was de conclusie. Maar dat viel voor de gemeente vies tegen toen de bewoners van Oost-Kinderdijk 48 tot en met 66 verbijsterd hun koopcontract erbij gingen halen, waarin staat dat bij verkoop van de grond achter hun woning aan het hoogheemraadschap een verbod is bedongen om daar een openbaar wandel-, fiets- of rijwielpad aan te leggen. Nu kan de gemeente dat contract wel afkopen, maar dat kost duizenden euro’s per maand en zoveel geld is er ook niet meer in het Damdorp.

Onlangs heeft de toen verantwoordelijk wethouder Leeuwis aangegeven dat het de bedoeling is om het traject in percelen te splitsen en de gedeelten waar geen bezwaar op rust gewoon aan te leggen. De percelen waar wel bezwaar op rust, kunnen later worden aangelegd als alle procedures zijn afgelopen. Ook de subsidie die is aangevraagd voor het project komt niet in gevaar, mits het project gefaseerd wordt aangelegd. “Immers in de subsidievoorwaarden staat vermeld dat eind 2011 het fietspad gereed moet zijn. Als dat door de bezwaarprocedures niet tijdig is gelukt blijft de subsidie geoormerkt, totdat daadwerkelijk blijkt dat de aanleg niet door kan gaan,” aldus de ex-wethouder een aantal maanden geleden.

Binnenkort wordt het definitieve plan gepresenteerd door de gemeente Alblasserdam. Of daarin een oplossing staat voor het probleem is niet bekend.