ALBLASSERDAM – Voetbalvereniging Alblasserdam verkeert in financiële problemen. De zaterdageersteklasser kampt met een schuld van enkele tienduizenden euro’s. Dat is te lezen op de site van VV Alblasserdam. Tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering van de club heeft de onderzoekscommissie aangegeven dat om tot een oplossing voor de schuld te komen een bedrag van € 30.000,- vanuit de leden van VV Alblasserdam zal moeten komen. Om dit bedrag bij elkaar te brengen wil het bestuur met onmiddellijke ingang een renteloze certificatenlening met de leden afsluiten. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Om alle leden van de vereniging in staat te stellen hun steentje bij te dragen is besloten duizend certificaten van vijftig euro uit te geven. De leden krijgen hun geld via een loting binnen tien jaar terug, maar krijgen er geen rente over. Elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen 100 certificaatnummer worden getrokken. De houders van deze certificaten krijgen hun geld weer terug. De eerste terugbetaling zal in september 2012 plaatsvinden.

Om € 30.000,- bij elkaar te brengen zijn 600 certificaten van € 50,- benodigd. Het bestuur
heeft echter bewust gekozen tot het uitgeven van 1.000 certificaten. Het extra bedrag van
€ 20.000,- zal worden besteed aan het broodnodige onderhoud van het clubgebouw. Meer informatie over de lening en het deelnemen daaraan is te vinden op www.vvalblasserdam.nl.