ALBLASSERDAM – Rijkswaterstaat heeft tijdelijk extra wachtplaatsen gecreëerd aan weerszijden van de brug over de Noord in Alblasserdam. Dit is een van de maatregelen die genomen is om de beperkte bediening van de kapotte brug op te vangen. Het Watersportverbond is blij met de extra maatregelen. Sinds eind juni kampt de brug met technische problemen in de aandrijving van het beweegbare gedeelte. Hierdoor is de bediening beperkt tot drie keer dag, te weten om 09.00 uur, 11.30 uur en 20.00 uur. Voor automobilisten zijn deze vaste tijden juist handig, omdat er op deze manier rekening gehouden kan worden bij de keuze ‘brug’ of ‘tunnel’. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Extra maatregelen
Rijkswaterstaat heeft in verband met de beperkte bediening een aantal maatregelen genomen. Zo wordt de Algerabrug van 2 juli tot en met 23 augustus om 12.50 uur extra bediend. Ook wordt de Schiphol-basculebrug dagelijks tot 22.00 uur bediend. Op deze manier blijft het mogelijk de Staande Mastroute binnen 24 uur te varen.

Blij
Het Watersportverbond is blij met de extra maatregelen. Met name de extra wachtplaatsen zorgen voor een stuk veiligheid. Zo hoeven boten niet lange tijd rond te blijven varen. Veel scheepvaart kan wel gewoon doorvaren. De doorvaarthoogte van de brug is namelijk 12.50 meter.

Brochure aangepast
De digitale Staande Mastbrochure is aangepast. In de gedrukte versie komt een inlegvel met de gewijzigde bedieningstijden. Ook wordt er een flyer uitgedeeld bij een aantal bruggen, sluizen en watersportverenigingen langs de route.