ALBLASSERDAM – Zoals het er nu naar uitziet wordt de nieuwe brandweerkazerne op het terrein Haven Zuid (bij Oceanco) in de tweede helft van volgend jaar opgeleverd. De eerste paal gaat over anderhalve maand de Alblasserdamse grond in. Aanstaande vrijdag, 23 juli, tekenen wethouder Sjoerd J. Veerman en aannemer Marco Dekker van aannemersbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk het contract voor de bouw van de nieuwe kazerne. Het nieuwe gebouw gaat de twee huidige locaties vervangen omdat deze niet meer aan de eisen voldoen. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Op 29 juni 2010 heeft de gemeenteraad het realisatiekrediet afgegeven voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne op Haven Zuid. Het ontwerp is gemaakt door Sturm Architekten uit Roosendaal. De eerste paal gaat in september 2010 de grond in. Volgens planning zal de nieuwe brandweerkazerne in de tweede helft van 2011 worden opgeleverd.

Social return on investment

Op grond van het aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden wordt voor een waarde van 7% van de looncomponent van het werk ingezet voor lonen ten behoeve van inzet van werklozen, leer/werkplekken in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg ( BBL ) en/of lonen ten behoeve van W.S.W. gerechtigden.

 Informatieavond

In augustus organiseert de gemeente een informatieavond voor de direct omwonenden. Op deze avond kunnen de bewoners kennis maken met de aannemer en al hun vragen stellen over de werkzaamheden rondom de bouw. De omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

 Eén centrale post

De gemeente Alblasserdam heeft op dit moment twee brandweerlocaties, aan de Nicolaas Beetsstraat en aan de Scheepmakersstraat. Deze gebouwen zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de wettelijke eisen. Daarom heeft de gemeente in 2008 besloten om één nieuwe brandweerkazerne te bouwen op Haven Zuid.