ALBLASSERDAM – In zijn woonplaats Alblasserdam is donderdagmiddag ds. F. Mallan overleden. De emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland was 85 jaar. Frans Mallan werd op 18 april 1925 te Rotterdam-Kralingen geboren. Hij was 20 jaar toen hij door het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten toegelaten werd tot de studie voor predikant. Ds. G. H. Kersten, ds. J. Fraanje en dr. C. Steenblok waren zijn docenten. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

In 1948 werd hij op 23-jarige leeftijd door ds. J. Fraanje bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente te Bruinisse. Hij ging met de ‘scheuring’ van 1953 mee en werd predikant bij de toen ontstane Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ds. Mallan was achtereenvolgens predikant in Veenendaal (1960), Gouda (1968), Vlaardingen (1972), Rhenen (1976) en Alblasserdam (1984).

In 1996 ging ds. Mallan op 71-jarige leeftijd om gezondheidsredenen met emeritaat. Sedertdien bevestigde hij nog huwelijken en leidde hij nog doopdiensten. Ds. Mallan vervulde als centrale figuur binnen zijn kerkverband vele functies. In 1966 volgde hij dr. Steenblok op als hoofdredacteur van het kerkblad De Wachter Sions. Ook was hij meer dan veertig jaar docent van de Theologische School van zijn kerkverband. Hij leidde vijftien studenten op tot predikant.

Ds. Mallan schreef vele boeken, waaronder een catechismusverklaring en vele prekenboeken. Van zijn hand waren ook “Uit ons uitgegaan” en “De waarheid hogelijk geboden”.In beide boeken geeft hij zijn visie op de na-oorlogse ontwikkelingen die in 1953 hebben geleid tot de scheuring met de Gereformeerde Gemeenten.

In 2009 interviewde het Reformatorisch Dagblad ds. Mallan voor het laatst: In de leer bij de hoogste Docent. Een jaar daarvoor stond ds. Mallan zestig jaar in het ambt: Verlangen naar het einde.

bron: refdag.nl.