ALBLASSERDAM – Het voorgenomen besluit om kindergraven niet langer voor een periode van zestig jaar uit te geven, is ingetrokken. Het voorstel om de graven voor twintig jaar uit te geven, waarna op verzoek verlengd kan worden, stuitte bij diverse partijen op veel verzet. Zo vond de SGP het onaanvaardbaar dat de gemeente al na ‘korte tijd’ de ouders zou confronteren met het ruimen van graven. “Dit zijn zulke gevoelige onderwerpen. Daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan,” aldus SGP’er Jan-Willem de Leeuw. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Een aantal jaar geleden heeft de raad besloten om kindergraven voor zestig jaar uit te geven. Dat was ingegeven door het feit dat het ruimen van kindergraven erg gevoelig ligt en de vaak jonge ouders nog lang in leven blijven. Maar volgens portefeuillehouder Ad Cardon zijn de graven nog wel algemene graven en treedt er daardoor een rechtsongelijkheid op ten opzicht van ouders die hun kind in een eigen graf begraven. Dit graf wordt namelijk uitgegeven voor twintig jaar. Daarna verlopen de grafrechten. Deze kunnen telkens voor een periode van zestig jaar worden verlengd.

“Verder wordt de gebruiker van een kindergraf verlicht om zestig jaar onderhoudsrechten te betalen. Zelfs als heeft de gebruiker al lang geen behoefte meer aan het graf,” aldus Cardon. Daarom stelde de wethouder in een commissievergadering voor om de rechtsongelijkheid weg te nemen door een algemeen kindergraf te behandelen als een particulier graf. Dat betekent dat de kindergraven worden uitgegeven voor twintig jaar, maar dat er wel mogelijkheid is om elke tien jaar daarna te verlengen.

Volgens SGP’er De Leeuw was dit echter te confronterend met de ouders. “Het overlijden van een kind is erg ingrijpend in een gezin. We kunnen het als gemeente niet maken om na drie maanden op de ouders van het overleden kind af te stappen en te vragen voor hoelang zij het graf willen. Ik stel voor om standaard zestig jaar te doen. Mochten ouders het voor kortere tijd willen, dan kunnen zij dat altijd aangeven.”

En zo dachten de meeste andere partijen er ook over. Daarom is in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie besloten het voorgenomen besluit in te trekken.