ALBLASSERDAM – Hoewel er het afgelopen jaar een begrotingsoverschot van ongeveer acht ton was bij de gemeente Alblasserdam, zien de meeste politieke partijen de toekomst met grote zorg en spanning tegemoet. “We hebben een buitengewoon groot probleem waar nog niemand een oplossing voor heeft,” stelde een bezorgde Aart Boele (SGP) tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 29 juni. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

In de perspectiefnota staat dat de gemeente uitkomt op een structureel tekort van €602.900 in 2011 tot €657.500 in 2014. Er moet zo snel als mogelijk een oplossing worden gevonden om de begroting voor jaarschijf 2011 sluitend te maken. Daarnaast staat de gemeente de komende jaren financieel zwaar weer te wachten. Dit in verband met de ingrijpende rijksbezuinigingen die vanaf 2012 op alle gemeenten afkomen. Dit betekent dat de gemeente rekening moet houden met extra bezuinigingen die in 2014 uit kunnen komen op een bedrag tussen de één en twee miljoen euro. Volgens SGP’er Boele een ‘megaprobleem’ waarvan niemand nog een oplossing weet.

Speeltuintjes opdoeken
Wel is duidelijk dat in 2012 van elke Alblasserdammer wat gevraagd zal worden, wil de gemeente het hoofd boven water houden. Zo ligt er een voorstel om de buitenruimte soberder in te richten (rapportcijfer zes is genoeg) en er wordt gekeken naar bezuinigingen op onder andere speelplekken in Alblasserdam. Het voorstel is om te onderzoeken hoeveel er bezuinigd kan worden met een soberdere aanleg en ruimere spreiding van speelvoorzieningen. De VVD heeft vooral moeite met het laatste. “Speeltuintjes opdoeken willen wij absoluut niet. Ik denk dat we de bezuinigingen ergens anders moeten zoeken. Het openstellen van schoolpleinen lijkt ons een beter voorstel. Al zitten ook daar kosten aan van bijvoorbeeld vernielingen en extra toezicht.”

Openstellen schoolpleinen
Wethouder Peter Verheij noemt het lastig om schoolpleinen open te stellen. “Het organiseren van toezicht is niet makkelijk. Het liefst stellen we de schoolpleinen gewoon open voor de buurt, maar dan moet er wel toezicht zijn van mensen bijvoorbeeld mensen uit de buurt. Daarmee blijven de vernielingen waarschijnlijk beperkt. Ik wil wel benadrukken dat dit nog niet de definitieve plannen zijn. Het gaat oom een zoekrichting. Als u een beter voorstel heeft hoor ik dat graag,” aldus de SGP’er.

Klap
Ook de Christen Unie voorziet problemen en meent dat de perspectiefnota van 2011 op sommige punten een nota zonder perspectief is. “Het lijkt wel of wel allemaal op de klap zitten te wachten om dan pas te gaan beslissen. We moeten eigenlijk nu een stap voor zijn en nu keuzes gaan maken. Ik zie dat nog niet echt terug in deze nota,” vond de fractieleider van de CU.

Voor het einde van het jaar moeten definitieve bezuinigingskeuzes gemaakt worden. De gemeente wil graag de Alblasserdamse burgers betrekken bij het maken van de keuzes.