ALBLASSERDAM – De baggerwerkzaamheden die onlangs zijn uitgevoerd aan de Jachthaven Havenkom in Alblasserdam, zijn niet op een goede manier uitgevoerd. “Er is ondeskundig gehandeld,” zo stelt het Alblasserdamse gemeentebestuur in een raadsinformatiebrief. Er moet daarom op zeer korte termijn wéér gebaggerd worden, omdat bijvoorbeeld bij eb veel krachten op de steigerconstructie komen te liggen. Naast het verkeerd baggeren zijn er tal van andere werkzaamheden verkeerd uitgevoerd. De totale kosten worden geschat op zo’n 78.000 euro, die in eerste instantie door de gemeente worden betaald. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Foto en tekst: Peter Stam.

Door de bouw van Cultureel Centrum Landvast is de buitenhaven van de vereniging d’ Alblasserwaerdt enige jaren geleden verplaatst. Bij deze verplaatsing zijn diverse werkzaamheden niet volgens afspraak uitgevoerd, waardoor er problemen zijn ontstaan, die nog niet zijn opgelost. Het gemeentebestuur vindt dat het overleg over deze probleempunten te lang heeft geduurd en heeft daarom besloten zo snel mogelijk de werkzaamheden ter hand te nemen.

Fouten
Wethouder Sjoerd J. Veerman is portefeuillehouder van het project. Hij vertelt: “Bij de oplevering zijn fouten geconstateerd. Zo moest de bagger helemaal weg zijn en dat is het niet. Daarom kunnen we vaststellen dat er onzorgvuldig is gehandeld of niet goed, want er is nog (een teveel aan) bagger. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid geven, maar intussen willen we het probleem wel oplossen.”

Snel baggeren
De oplossing is volgens Veerman, en de rest van het bestuur, om zo snel mogelijk te baggeren, omdat er anders schade kan ontstaan bijvoorbeeld de steiger. “Met name aan het Zuiderstek is te weinig gebaggerd. Onder de huidige locatie van de steiger is nog bagger aanwezig. Het gevolg is dat de steiger vastloopt bij eb en hierdoor te veel krachten op de constructie komen te liggen. De bagger moet zo spoedig mogelijk verwijderd worden. Dat is de enige optie, want het uitspreiden van bagger is een milieudelict,” stelt het bestuur.

Verkeerde verf
Behalve het verwijderen van de bagger worden er ook lantaarnpalen geplaatst op het nieuwe ponton, en wordt de telefoonaansluiting vernieuwd. Daarnaast worden de nieuwe oploopsteigers opnieuw geverfd omdat dit niet in de afgesproken kleur is gedaan. Ook de veiligheid wordt verbeterd. Zo worden er bijvoorbeeld nieuwe koppelingen bij de steigers aangebracht en worden er antisliproosters geplaatst.

De plaat aan de onderzijde van de oploopsteiger is volgens de burgemeester en wethouders een verkeerde plaat en moet daarom worden vervangen voor een goede. Tot slot moeten de stenen trappen langs Zuiderstek worden verwijderd. Dit brengt geen extra kosten met zich mee, maar is volgens de gemeente wel een aandachtspunt in het project Haven Zuid.

Kosten
De totaal geschatte kosten van 78.000 euro wordt bij de perspectiefnota van 2011 meegenomen. De gemeente is in gesprek met degene die toezicht heeft gehouden op het werk en met degene die de werkzaamheden heeft uitgevoerd. “Gelet op de wens om de jachthaven goed te kunnen gebruiken willen we die gesprekken met genoemde instanties niet afwachten en wordt, hopelijk binnenkort, het baggerwerk gegund aan de laagste inschrijver,” aldus Veerman.