ALBLASSERDAM – Bij verlies van een identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, rijbewijs of ID-kaart) hoeven inwoners van Alblasserdam niet langer eerst aangifte te doen bij de politie. Zij kunnen meteen bij de afdeling Publiekszaken melding doen van het verlies en een nieuw document aanvragen en ophalen. Fraude wordt hard aangepakt: de politie doet onderzoek naar alle gevallen waarbij twijfels over het verlies zijn.  De nieuwe werkwijze vloeit voort uit de pilot Vermissing Document van de politie en de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Het project is opgezet in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voor de inwoners moet hiermee de dienstverlening verbeteren: zij kunnen bij verlies gemakkelijker en sneller een nieuw document aanvragen en ophalen. Aangifte bij de politie is niet meer nodig; dat levert niet alleen gemak voor de inwoners maar ook een flinke tijdsbesparing voor de politie op. In geval van diefstal moet nog wel aangifte bij de politie worden gedaan. 

Fraude
Met het project willen politie en de gemeenten ook meer inzicht krijgen in documentfraude. Mensen die veelvuldig hun identiteitspapieren kwijtraken, worden direct doorgestuurd naar de politie. De vreemdelingenpolitie doet nader onderzoek naar deze ‘twijfelgevallen’, waarbij er overigens geen sprake van fraude hoeft te zijn.

Cijfers
In de regio Zuid-Holland Zuid worden jaarlijks ruim 8.000 identiteitsbewijzen als vermist opgegeven. Driekwart daarvan bestaat uit reisdocumenten. Sinds 2003 stijgt het aantal aangiften jaarlijks met 6%, 400 burgers hebben in dit tijdbestek drie keer of vaker aangifte van vermissing van hun document gedaan.