ALBLASSERDAM – De bouw van 295 woningen op het terrein Mercon Kloos in Alblasserdam kan enige vertraging gaan oplopen door een beroep dat is ingesteld bij de Raad van State door één van de buurtbewoners. Dat deelde wethouder Peter Verheij deze week mee tijdens een van de commissievergaderingen op het gemeentehuis. Het beroep is ingesteld tegen het besluit van de provincie om het bestemmingsplan Mercon Kloos goed te keuren. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Foto’s: Peter Stam.

Mercon Kloos is een buitendijks woongebied tussen de West-Kinderdijk en de rivier de Noord. Het is de bedoeling dat er op korte termijn in totaal 86 dijkwoningen, 61 rivierwoningen en 148 appartementen (totaal 295 wooneenheden) worden gebouwd. De eengezinswoningen aan de dijk zijn voornamelijk bedoeld voor startende gezinnen. De woningen bestaan uit twee lagen met een kap. Er is voor de eigenaren een parkeervoorziening getroffen op de binnenhof achter de woningen.

De wethouder baalde er zichtbaar van dat er (weer) beroep is ingesteld tegen het bouwplan. “Als we pech hebben, loopt de bouw vertraging op, want bestuursrechtspraak bij de RVS gebeurt meestal niet van de ene op de andere dag. We zullen het afwachten,” aldus Verheij.
 
De woningen aan de rivier bestaan uit drie bouwlagen, plaatselijk enkele hogere accenten, en maken door de unieke ligging deel uit van het dure segment. Aan de voorzijde van de woningen (op de kade) is het parkeren voor bezoekers gesitueerd. De appartementen zijn voornamelijk georiënteerd op de rivier. Onder de appartementengebouwen worden parkeergarages gerealiseerd voor de bewoners.

De woonblokken worden vanaf de kade ontsloten. Langs de rivier is rekening gehouden met een royale wandelboulevard. Voor fietsers en voetgangers zijn vier aansluitingen gepland. De kade kan eveneens worden gebruikt voor fietsers die de dijk willen mijden. Binnen het plangebied wordt de openbare ruimte ingericht als een 30 km-zone. Onder de koopappartementen bevinden zich parkeergarages. Overige, openbare parkeerplaatsen zijn gesitueerd in de binnenhoven en op de kade.
 
De realisatie van het plan Mercon Kloos is voor de gemeente van groot belang. Wat betreft de leefbaarheidvraagstukken op de dijk wordt niet ontkend dat er door realisatie van het plan een spanningsveld zal ontstaan. Het is juist dat spanningsveld dat voor de raad aanleiding is geweest om haar kaderstelling aan te scherpen. Het plan draagt bij aan de al bestaande leefbaarheidproblemen op de dijk, dit vooral als gevolg van de netto toename van het autoverkeer. Anderzijds zal het plan ook een bijdrage moeten leveren aan de oplossing van de huidige problemen: minder vrachtwagenverkeer, minder ontsluitingen als nu (van 3 naar 2). Het plan draagt financieel bij aan maatregelen in het kader van het Plan van Aanpak Dijklint en de verkeersvisie Dijk.