De VVD'ers tijdens de vergadering met v.l.n.r. Ruben van der Lecq, Catharina Leeuwis en Freek de Gier.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam wil een breedband glasvezelnetwerk (zeer snelle internetverbinding) aansluiten op buitenlocaties in Alblasserdam. Voor het aansluiten is 157.000 euro nodig, maar volgens VVD-er Ruben van der Lecq kunnen deze kosten fors worden gereduceerd. Dat bleek dinsdagavond tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur op het gemeentehuis. Volgens Van der Lecq zijn er voldoende mogelijkheden om een ander soort internet dan glasvezel aan te leggen. Hij wees hierbij op bijvoorbeeld het werken met bijvoorbeeld een “dongel” dan wel VPN-verbinding of andere ADSL-aansluiting. Hij kreeg bij zijn standpunt bijval van Ramon Pardo, fractievoorzitter van de D66. Ook Pardo was van mening dat deze kosten ‘echt te hoog’ waren. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Het is de bedoeling dat de huidige verbinding op de buitenlocaties in Alblasserdam wordt vervangen. De locaties waar het hier om gaat zijn de begraafplaats aan de Kerkstraat, de te bouwen brandweerkazerne aan de Ruigenhil en de buitendienst aan de Kerkstraat.

Beste
Volgens portefeuillehouder Peter Verheij is de keuze voor glasvezel echter de beste keuze: “De technici van onder meer de Sociale Dienst Drechtsteden hebben uitgebreid bekeken wat de mogelijkheden zijn en dit bleek het beste. Zowel financieel als wat bandbreedte betreft.”

Jan Lok van de PvdA vulde de Verheij aan met: “Misschien dat qua aanleg een andere verbinding goedkoper zou zijn, maar vaak is het onderhoud hiervan duurder. Dat zijn de verborgen kosten, waarmee rekening gehouden moet worden.”

D66 en VVD krijgen binnenkort opheldering van de technici die hebben gekozen voor glasvezel. Het punt is niet opgenomen op de raadsagenda.