Het college van B&W. Met v.l.n.r.wethouder Ad Cardon, gemeentesecretaris Rianne van den Berg, burgemeester Bert Blase, wethouder Peter Verheij, wethouder Sjoerd J. Veerman.

ABLALSSERDAM – De gemeente Alblasserdam gaat de komende tijd reacties verzamelen van onder andere SWOA, RIVAS, Wmo-adviesraad, WASKO, schoolbesturen, winkeliersverenigingen en VVV op het nieuwe collegeprogramma. Het college vraagt deze partners om het concept de komende twee maanden te beoordelen op hun specifieke vakgebieden en te reageren naar het college (interactief proces).  Vervolgens geeft het college gemotiveerd aan welke opmerkingen wel of niet in het definitieve collegeprogramma opgenomen worden. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam heeft op 15 juni 2010 besloten dat het concept collegeprogramma gereed is om voor te leggen aan de maatschappelijke partners. Alle reacties plus de motivatie van het college worden in een bijlage toegevoegd aan het definitieve collegeprogramma. 

Van coalitieakkoord naar concept collegeprogramma
Op 16 april 2010 sloten PvdA, SGP en CDA een coalitieakkoord: ‘Alblasserdam, sterk door verbinding’. Drie kernwaarden staan hierin centraal: solidariteit en leefbaarheid, verbinden en vertrouwen, en duurzaamheid. Het coalitieakkoord is de basis voor het collegeprogramma voor de bestuursperiode 2010-2014. 

De afgelopen twee maanden hebben het college van B&W en de ambtelijke organisatie intensief gewerkt aan de vertaling van dit coalitieakkoord naar een concept collegeprogramma. De coalitiepartijen hebben bij de presentatie van het akkoord gezegd dat zij het belangrijk vinden dat het collegeprogramma op interactieve wijze tot stand komt met maatschappelijke partners. Het gaat dan o.a. om SWOA, RIVAS, Wmo-adviesraad, WASKO, schoolbesturen, winkeliersverenigingen en VVV. Het college wil hen graag vanaf het begin van deze collegeperiode betrekken en hun expertise gebruiken om het collegeprogramma compleet te maken. 

Gemeenteraad
De maatschappelijke partners hebben tot uiterlijk 1 september 2010 de tijd om te reageren. Het definitieve collegeprogramma staat op de agenda van de gemeenteraad van 10 november 2010. Het concept is hierrrrr te downloaden.