ALBLASSERDAM – Het gemeentebestuur van Alblasserdam heeft deze week besloten om 33.000 euro te betalen aan de restauratie van het Huis Rijkee aan het Cortgene. De opknapwerkzaamheden zitten in de afrondende fase, maar konden niet worden afgemaakt omdat er geldnood was bij Vereniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging is verantwoordelijk voor de restauratie van het Ambachtsherenhuis en heeft Alblasserdam om een bijdrage gevraagd van 40.000 euro. 33.000 voor de verlaagde entree aan de dijkzijde en 7.000 voor de aan de gemeente betaalde leges. Het gemeentebestuur is akkoord gegaan met alleen de gift van 33.000 euro. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Foto en tekst: Peter Stam.

Volgens het college van burgemeester en wethouders bestaat er nog altijd een historische band tussen het huis en de gemeente, omdat in 2003 het pand werd geworven door de gemeente om het te restaureren en het vervolgens te gebruiken voor vergaderingen, representatie en als trouwlocatie. Nadat bestuurlijke ambitie op dit punt was gewijzigd en vervolgens niemand meer geïnteresseerd bleek om binnen de randvoorwaarden het gebouw te kopen, vond in 2006 overdracht plaats aan Vereniging Hendrick de Keyser in Amsterdam. Deze vereniging tot behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland koopt monumenten, laat deze restaureren en verhuurt ze vervolgens. In totaal bezit de vereniging zo’n 360 panden in 92 gemeenten verspreid over het gehele land.

Tegenvallers
Op basis van de huidige ramingen en na eerdere financiële tegenvallers constateerde de vereniging een financieel gat van 40.000 euro. Het grootste gedeelte hiervan was nodig voor de ‘bakstoep’. Dit is de verlaagde entree aan de kant van de dijk. De overige 7.000 euro werd gevraagd op basis van de aan de gemeente betaalde leges. Een lege is een betaling aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid tegenover staat. Het gaat om een bedrag dat betaald moet worden aan de overheid voor het gebruik van hun diensten of producten.

Bijdrage
Het gemeentebestuur vindt het voorstel om de genoemde bakstoep voor haar rekening te nemen niet onredelijk. “De gecreëerde situatie heeft feitelijk op gemeentegrond plaatsgevonden en komt het aanzien van het monument zeer ten goede. Een dergelijke constructie is in het kader van de gevoerde onderhandelingen ooit door ons aangeboden. Het vergoeden van de kosten van de stoep achten wij een goed gebaar en beschouwen wij als een afrondende bijdrage aan een traject waarin de gemeente zich niet onbetuigd heeft gelaten,” aldus het college in een raadsinformatiebrief.

De 33.000 euro wordt zo snel mogelijk geschonken aan de vereniging. Een tegemoetkoming in de legeskosten krijgt de vereniging overigens niet. “Daar zien wij geen reden voor. Ook is er geen relatie met de bakstoep,” meent het bestuur.

De stichting is blij met de steun: ”

Wij zijn zeer blij met de steun die de Gemeente Alblasserdam ons heeft gegeven in de laatste fase van de restauratie van het Ambachtsherenhuis. De geschiedenis van ‘Huis Rijkee’ is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Alblasserdam en gedurende het project was er altijd veel belangstelling vanuit de gemeente. Het restauratieproject is niet altijd makkelijk geweest. Er moesten zeer grote en kostbare funderingswerkzaamheden plaatsvinden om het huis van de ondergang te redden. Door deze genereuze steun kunnen we nu ook de laatste fase van deze ‘reddingsactie’ gelukkig tot een goed einde brengen. In het najaar hopen we het resultaat aan iedereen te tonen,” aldus Niek Smit van Vereniging Hendrick de Keyser.

Bekend
De restauratie van Huis Rijkee zit zoals eerder gezegd in de laatste fase. Het huis kreeg landelijk bekendheid door deelname aan het Avro televisie programma ‘BankGiro Loterij Restauratie’. Het huis is in 1841 gebouwd tegen de dijk van de rivier de Noord in Alblasserdam. Door opeenvolgende dijkverzwaringen aan de voorzijde en inklinken van het veen aan de achterzijde, was het huis ‘gekraakt’. Alleen door een stalen korset kon het nog blijven staan. 

Ingrijpend
De restauratiewerkzaamheden werden dan ook gestart met bouwkundig herstel. Dit moest zeer zorgvuldig gebeuren om het kwetsbare negentiende-eeuwse interieur niet nog verder te beschadigen. Onder het huis zijn met een hydraulische schroefmachine meterslange buizen de drassige grond in gedraaid, tot een diepte van 23 meter. Het huis rust nu onzichtbaar op een dragende betonvloer. Na dit zeer ingrijpende werk is de constructie van het huis hersteld. Zo zijn de vele scheuren in het muurwerk aangepakt, is het dak grotendeels vervangen en is de schade aan het houtwerk, veroorzaakt door jarenlange inwatering, hersteld.

Gevels
Onderdeel van de restauratie van de voorgevel was het gedeeltelijk ontgraven van de in de loop der tijd verhoogde dijk. Bij deze graafwerkzaamheden werd een bijzondere vondst gedaan. De historische terrazzo stoep bleek nog vrijwel geheel aanwezig. Deze is weer in het zicht gebracht. De gevel heeft hiermee zijn plint en goede verhoudingen teruggekregen. In 2010 is verder gewerkt aan het herstel van de gevels en het koetshuis. De werkzaamheden verplaatsten zich ook naar de binnenzijde.

Het interieur van het Ambachtsherenhuis geeft als geen ander een beeld van het deftige wonen op het platteland van Zuid Holland. Begin 2010 zijn de fraaie 19de-eeuwse plafonds hersteld. De komende maanden worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd en de puntjes op de ‘i’ gezet. Tekst en foto: Peter Stam.