ALBLASSERDAM – Een groot scherm langs de A15 bij Alblasserdam om het dorp te beschermen tegen geluidsoverlast is gezien de wet –en regelgeving niet nodig. Nut heeft het wel: “Vanzelfsprekend heeft een geluidsscherm gunstige effecten op de berekende geluidswaarden in delen van Alblasserdam die dicht bij de A15 liggen,” zo staat te lezen in een rapportage waarin onderzoek is gedaan naar nut en noodzaak van een geluidsscherm langs de rijksweg. Aanleiding voor het onderzoek was de containeroverslag die wordt gebouwd bij Polder Nieuwland in Alblasserdam. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Volgens het rapport hebben alleen clusters woningen langs de Ruigenhil, de Oranjestraat en de Polderstraat nut bij een geluidsscherm: “Uitgaande van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB heeft het scherm alleen voor deze straten effect. De andere woningen ondervinden sowieso een geluidsbelasting ónder de 48dB.”

Het eventuele plaatsen van het scherm (met een lengte van 1100 meter en een hoogte van zes meter) langs de snelweg kost ongeveer vier miljoen euro. De makers van het rapport vinden dit bedrag wel erg hoog. Zeker als dit in relatie wordt gebracht met het nut. “De noodzaak van het scherm kan vanuit wet –en regelgeving niet worden onderbouwd. Ook door het ontbreken van een causale relatie met het containertransferium ontstaat geen noodzaak tot plaatsing. Daarnaast mag geconstateerd worden dat een scherm wel nut kan hebben, maar dat de kosten van een geluidsscherm wel hoog zijn in relatie tot het nu ervan.”

Het havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland hebben plannen om een containertransferium te vestigen op Polder Nieuwland. Dit is in een behoorlijk gevorderd stadium. Aanstaande maandag, 14 juni, wordt op het gemeentehuis de Milieu-effectrapportage gepresenteerd en toegelicht. Het rapport is inmiddels voor het grootste gedeelte openbaar. Lezen? klik hier: http://www.alblasserdam.nl/albdam/up1/ZcjqhvgIyC_223.pdf