ALBLASSERDAM – De politie gaat optreden tegen kampeerders bij cultureel centrum Landvast die de regels niet naleven. Dat is te lezen in een raadsinformatiebrief van het Alblasserdamse gemeentebestuur. Het parkeerterrein wordt gebruikt door campers als recreatief nachtverblijf. Voor dit gebruik heeft de gemeente veertien parkeerplaatsen aangewezen waar gekampeerd mag worden. Een kampeerder mag maximaal één etmaal gebruik maken van de standplaats. In de praktijk blijkt dat beide regels niet altijd nageleefd worden. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Ook het verplichte gebruik van de voorzieningen voor afval en lozing, wordt regelmatig niet in acht genomen. Daarom gaat de politie in samenwerking met Bijzondere Opsporingsambtenaren handhavend optreden als blijkt dat de regels overtreden worden. Wanneer buiten het aangewezen gebied wordt gekampeerd, worden de campers weggestuurd en/of bekeurd. Indien er veelvuldig wordt geconstateerd dat er te veel campers staan, wordt in overleg bekeken hoe hier tegen opgetreden wordt. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld een onverwachte controle in het weekend (in de avond) en melding van beleid op de diverse campersites op internet.

Bij overlast als open vuur, geluidsoverlast en rommel op straat neemt de beheerder van Landvast contact op met de politie. Waarna er wordt opgetreden. Na oktober wordt het gebruik en de handhaving geëvalueerd.

Twee maanden geleden stond op deze site ook al een bericht over de campers. Toen bleek dat er tijdens de Paasvakantie in België en Frankrijk te veel campers op het terrein geparkeerd stonden. De overlast viel toen mee.