ALBLASSERDAM – Delen van het trottoir in Alblasserdam zijn onbegaanbaar door overhangend groen. Ook het uitzicht voor het verkeer is hierdoor soms belemmerd.  De gemeente Alblasserdam verzoekt de inwoners van het Damdorp om een kritisch te kijken naar het tuingroen en zo zonig de snoeischaar te hanteren om eventuele overlast of mogelijk gevaar weg te nemen. De voorlieden van de wijkploegen zullen dit de komende weken tijdens hun werkzaamheden controleren. Bij vragen of twijfels over het snoeiwerk, kan contact worden opgenomen met de opzichter, Flip Scherbeijn. Tel:  078 6921370.