ALBLASSERDAM – Het college van Alblasserdam wil voorlopig nog geen ‘blauwe’ parkeerzone instellen op het Wilgenplein bij het Makado. Dat blijkt uit een brief aan het CDA, die afgelopen week openbaar werd gemaakt. Volgens de wethouders Ad Cardon en Peter Verheij, kan de invoering leiden tot nieuwe problemen zoals het verschuiven van de parkeerdruk naar de omliggende wijken. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Het CDA vroeg zich bij monde van Jacco Wesselius af of een blauwe zone (gebied waar de parkeertijd begrensd is) een oplossing zou zijn om het lang-parkeerdersprobleem tegen te gaan. Winkeliers hebben namelijk in het verleden aangegeven dat de parkeerplaatsen bij met name het Wilgenplein worden gebruikt door mensen die daar erg lang parkeren, waardoor er regelmatig een tekort is aan parkeergelegenheid.

Parkeerdruk  
In de brief wordt gevraagd of er specifieke maatregelen bestudeerd kunnen worden om lang-parkeren bij het winkelcentrum tegen te gaan en of de blauwe zone misschien een optie is. De wethouders antwoorden hierop: “Bij het bestrijden van lang-parkeren op een bepaalde locatie blijkt uit ervaring dat weggebruikers veelal gaan uitwijken naar andere locaties zoals omliggende woonwijken en andere centra in de regio. Aanbevolen wordt om eerst inzicht te krijgen in de behoeftes en daarna een visie te ontwikkelen waarop gepaste maatregelen kunnen worden bedacht. Het instellen van een blauwe zone is een reguleringsmaatregel en geeft geen verlichting van de parkeerdruk. ”

Winkelpersoneel de dupe
Verder wil het CDA weten of er bij een eventuele invoering van de zone er een ontheffing kan worden ingevoerd voor de omwonenden. Maar dat is volgens het college behoorlijk arbeidsintensief en dus relatief duur. Ook het effect wordt een stuk minder: “De groep langparkeerders wordt bij een ontheffing kleiner en het effect van de maatregel neemt dan sterk af. Over het algemeen wordt dan alleen nog het winkelpersoneel geweerd. In veel gemeentes is om deze reden het betaald parkeren in gevoerd,” aldus de wethouders.

De conclusie volgens het college is om eerst te onderzoeken wat de huidige parkeerbehoeftes zijn. Waarna bijpassende maatregelen kunnen worden overwogen. Zo’n onder onderzoek kost ongeveer 20.000 euro. “Vooralsnog raden wij aan om terughoudend te zijn met het instellen van een blauwe zone omdat dit kan leiden tot nieuwe problemen.”