ALBLASSERDAM – Bewoners rondom de oude Wipmolen in Alblasserdam vinden dat de gemeente schromelijk te kort is geschoten bij de sloop van het pand aan de Zeevaartschoollaan. Volgens omwonenden had er veel voorzichtiger te werk gegaan moeten worden met bijvoorbeeld het uit de grond trekken van de Wipmolenheipalen, omdat veel huizen in de buurt niet zijn onderheid en er sterke trillingen aanwezig waren. Dat bleek deze week tijdens de commissievergadering op het gemeentehuis. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Eerder deze maand werd bekend dat de opbrengst van de verkoop van de oude Wipmolen een half miljoen euro minder is dan door sommigen werd gedacht. Maar ook de overige vijf ton is volgens de heer J. Polet, die het woord voerde namens de bewoners van de Vroegestraat in gevaar. “Wij verzoeken de portefeuillehouder deze winstneming uit te stellen tot na afloop van de bouw op de locatie Wipmolen, want indien uw beleid zo wordt doorgezet, stellen wij u aansprakelijk voor de ontstane schade aan woningen en het uitvoeren van uw taak als overheid,” sprak Polet tijdens de vergadering.

“5 ton niet kwijt”
Wethouder Ad Cardon, sinds kort portefeuillehouder van het project, vindt het uitstel van winstneming wat overbodig. In een nader interview vertelt hij: “Het half miljoen dat we gaan verdienen op het project is zo goed als veilig, want er is al ruimschoots rekening gehouden met eventuele planschade. En even over dat halve miljoen dat zomaar weg zou zijn… Dat is niet het geval. In de begroting stond wel één miljoen genoemd, maar verderop stonden ook de kosten die nog van dat project afgehaald moesten worden. Dat was niet gedaan en zo ontstond bij sommigen de indruk dat we zomaar vijf ton kwijt zijn.”

Sjoerd J. Veerman, die tot aan de verkiezingen portefeuillehouder was van het Wipmolenproject kon de inspreker bovendien verzekeren dat als er schade ontstaat, dit gewoon wordt vergoed: “Zeker in deze kwetsbare buurt moet ook de aannemer zich gewoon aan de regels houden. Daar controleren we op. Als er toch schade ontstaat, is daar een verzekering voor,” aldus de CDA-wethouder.

Stilgelegd
Begin dit jaar is de sloop van het pand korte tijd stilgelegd, omdat de werkwijze van de aannemer te ruw was. Veerman zegt hierover: “De gemeente heeft inspecteurs in de wijk laten lopen om te controleren of alles goed ging. Zij hebben toen in goed overleg met de gemeente besloten de bouw korte tijd stil te leggen, omdat door het uittrekken van de heipalen veel trillingen ontstonden. Hierdoor kon schade aan huizen ontstaan. Er zitten nu dus nog palen in de grond die er uit moeten.”

Polet heeft hier een ander verhaal over: “We hebben moeten dreigen met het aanspannen van een kort geding, omdat er niet naar ons geluisterd werd. Pas tóen zijn jullie gestopt.” Veerman weet hier niets van.

Geen zorgplicht
Wijkwoordvoerder Polet liet verder de raadscommissie aan de hand van praktijkvoorbeelden zien waarom de buurtbewoners ontevreden zijn over de gang van zaken. “Wij constateren aan de hand van vier voorbeelden dat u als overheid, nagenoeg geen zorgplicht voor uw burgers er op na houdt. 1. Als tijdens de sloop contact wordt opgenomen met u in verband met schade die door de sloop is ontstaan aan woningen, wordt er geen actie ondernomen omdat het de verantwoordelijkheid zou zijn van Westwaard Wonen die het project in handen heeft. Zelfs als er wordt gewezen op uw zorgplicht ten behoeve van uw burgers, moet er eerst worden vergaderd of dit wel tot uw taak behoort.”

“Ten tweede: Er is een ambtenaar langs geweest na meldingen van zeer sterke trillingen tijdens de sloop om aan de muren te voelen van een huis. Hij voelde niets, maar dat is logisch omdat de slopers aan het lunchen waren en er dus geen activiteit was.”

“Het derde is dat ambtenaren van uw gemeente langskomen om te praten, zich verontschuldigen tegenover Westwaard Wonen (WWW), omdat ze ons gezeur zat zijn. En het vierde punt is dat zelfs Westwaard Wonen aangeeft niet te begrijpen dat u geen nadere voorwaarden bij de sloop heeft afgegeven, terwijl bekend is dat de woningen niet zijn onderheid.”

 “Houden hart vast”
Tot slot was Polet namens zijn buurtgenoten van mening dat de gemeente schromelijk tekort is geschoten ten aanzien van de burgers en hun eigendommen. “We houden dan ook ons hart vast voor de uiteindelijke bouw op deze locatie en uw optreden op dezelfde laakbare wijze plaatsvindt. Wij vragen ons dan ook af of er een een-tweetje is met WWW, is er nog een vierde ‘wethouder’ op een locatie in Papendrecht? Of zijn uw ambtenaren niet capabel genoeg voor hun functie?,” aldus Polet.

Op deze kritiek werd inhoudelijk nauwelijks gereageerd, wel is Polet uitgenodigd voor een gesprek met wethouder Veerman, zodat in het vervolg problemen sneller aan het licht komen en verholpen kunnen worden.

Goede kanten
Behalve de negatieve kanten van het project, werden door diverse commissieleden ook de goede kanten benadrukt. VVD-er Freek de Gier: “Ik weet van vorig jaar dat de bewoners erg bang waren dat het gebouw rond de jaarwisseling in brand zou worden gestoken. Gelukkig kon het gebouw ruim voor die tijd nog tegen de vlakte. Mijn complimenten daarvoor.” De andere partijen deelden deze mening. Wanneer het project, waar seniorenhuizen worden gebouwd, klaar is, is nog niet bekend.