ALBLASSERDAM – De opbrengst van de verkoop van de oude Wipmolen (Zeevaartschoollaan) in Alblasserdam valt tegen. In januari 2009 stemde de gemeenteraad in met de verkoop van de locatie aan woningstichting Westwaard Wonen. Er werd gehoopt en ingeschat dat de winst meer dan één miljoen euro zou bedragen, maar nieuwe cijfers wijzen uit dat dit ongeveer de helft wordt. Klik op Lees Meer om verder te lezen. “Dit voorjaar zijn de cijfers opnieuw in beeld gebracht in een grondexploitatie. Deze cijfers laten zien dat we ten opzichte van deze opbrengst nog rekening moeten houden met plankosten voor ambtelijke inzet, het opstellen van een bestemmingsplan, de milieudienst, en planschade. Deze totale kosten bedragen afgerond 500.000 euro,” zo is te lezen in een raadsvoorstel van burgemeester en wethouders. 18 mei vergadert de commissie Grondgebied en Bestuur over dit onderwerp. Klik HIERRRRRRR om de hele brief te lezen.