Aankomst 'stille tocht'

 

ALBLASSERDAM – De dodenherdenking in Alblasserdam begon met de ‘stille tocht’ vanaf het Raadhuisplein. Om ongeveer 10 voor 8 kwam deze bij het monument aan. Daarna werden er enkele liederen gespeeld door ‘Soli Deo Gloria’ en volgden de 2 minuten stilte. Klik op ‘lees meer’ om het hele bericht te lezen en overige foto’s te bekijken. 

 Hierna zongen alle aanwezigen het Wilhelmus. De burgemeester hield een toespraak, waarin hij onder meer het bombardement op Alblasserdam (11 mei 1940) naar voren bracht. Hierbij kwamen 32 mensen om. Daarna trok hij de lijn naar nu: ook nu is er nog onderdrukking. Voorbeelden hiervan zijn: beperkte vrijheid van meningsuiting en vrouwen ondergeschikt aan mannen. Maar ook dat we blij mogen zijn met de vrijheid die we nu hebben. 

Na de toespraak mochten 2 leerlingen van de ds. Joannes Beukelmanschool een gedicht voordragen. De leerlingen van deze school hebben dit jaar het monument geadopteerd. 

De kransen werden gelegd door burgemeester Blase, leerlingen van de Beukelmanschool, enkele veteranen en door de Jeugdgemeenteraad. 

De voorzitter van het comité-4 mei was blij met de grote opkomst. Ook wees hij op het nieuwe monument, dat herinnert aan het bombardement op Alblasserdam. 

Tekst en foto’s: Lianne Ruitenbeek