ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam wil meer gebruik gaan maken van de kennis van haar inwoners. Dat bleek in de raadsvergadering van afgelopen week. Volgens Aart Boele van de SGP krijgen we een nieuwe stijl van besturen die meer past bij deze tijd. “De gemeente kan het financieel niet meer alleen. Het nieuwe coalitieprogramma biedt ruim baan voor een particulier initiatief. Wij denken dat daar een hele grote kracht zit, die we als gemeentebestuur moeten koesteren.” Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Ook het CDA ziet veel in ‘burgerkracht’: “We willen graag gebruik maken van de kennis en kunde van het dorp. Als we de komende jaren resultaat willen boeken, moeten we gebruik maken van alle talenten,”aldus Jacco Wesselius.

Nieuwkomer D66 was ook bijzonder ingenomen met het idee om burgers mee te laten denken. Fractievoorzitter Ramon Pardo: “Met de passage over de bestuursstijl zijn we erg blij. Ook zijn we blij met de functie van de burgemeester. Hij is er om te binden en verbinden.”

Als voorbeeld werd door verschillende partijen de kinderboerderij aangehaald. Dat is volgens hen hét voorbeeld hoe het in de toekomst moet gaan. Ook willen de partijen dat er beter en eerder gecommuniceerd wordt met de burgers. Wethouder Ad Cardon (PvdA) verwoordde dit als volgt: “We willen goed communiceren, zodat mensen vroegtijdig kans hebben om invloed uit te oefenen op besluiten. Verder blijven we natuurlijk veel gebruik maken van vrijwilligers. Zij leveren fantastisch werk in Alblasserdam. Van de 18.000 inwoners zijn 6.000 ergens vrijwilliger. Dat moeten we zo houden. Verder willen we contacten houden en zeggen wat we kunnen, maar ook zeggen wat we niet kunnen, zodat mensen geen verkeerde verwachtingen hebben.”

De VVD merkte gesteund door het CDA tot slot nog op dat de band met woningcorporatie Westwaard Wonen wel heel erg innig werd in Alblasserdam. Catharina Leeuwis: “De band met Westwaard Wonen wordt wel erg strak aangehaald. Prima als een woningcorporatie wil investeren in het dorp, maar laten we de relatie wel zakelijk houden en dus ruimte laten voor concurrentie en samenwerking met andere partijen.”

Foto en tekst: Peter Stam.

ps. je mag een leuk fotobijschrift bij deze éénpartijstelselfoto verzinnen….