Redactioneel commentaar
ALBLASSERDAM – De WAO-belangengroep (dat clubje in het gebouw bij de moskee) uit Alblasserdam heeft onze wethouder Ad Cardon stevig aangeklaagd bij de landelijk PvdA. Cardon zou totaal niet model staan voor het sociale karakter dat de partij probeert uit te stralen. Hij zou gedreigd hebben met politie-uitzetting en een hekel hebben aan de club. Maar nee, dit keer zit de WAO-Belangengroep er erg ver naast. Het blijkt bij wat nabellen dat de groep de krant verkeerd heeft gelezen. Klik op Lees Meer om verder te lezen. In de Klaroen van 31 maart, was te lezen dat burgemeester Bert Blase niet uitsluit dat er gerechtelijke stappen worden ondernomen. “We zoeken natuurlijk eerst naar een goede oplossing, maar als ze niets aanvaarden dwingen we hun uitzet met juridische stappen af,” sprak BLase.

Het is namelijk de bedoeling dat de WAO-belangengroep  naar Landvast verhuist, omdat het de gemeente bakken met geld kost aan huisvesting en omdat de activiteiten typisch in Landvast thuis horen. Verder stond in het artikel dat de groep in het ergste geval door de politie wordt uitgezet. Dit was duidelijk geen citaat van wie dan ook, maar gewoon de interpretatie van de journalist.

Daar komt bij dat er geen woord aan gelogen is omdat het in Nederland nu eenmaal zo is geregeld dat, als een bevel van de rechter (die juridische stappen waar Blase het over had) niet wordt opgevolgd, alsnog de maatregel wordt afgedwongen door politie en justitie. Zij zijn er namelijk voor, om te zorgen dat de wet wordt nageleefd.

De WAO-belangengroep heeft dit echter totaal verkeerd begrepen en heeft deze interpretatie in de mond van Ad Cardon gelegd. Volgens de groep wil Cardon niets liever dan de WAO´ers er met harde hand uitzetten. Niets is minder waar. Een politie-uitzetting is juist het laatste wat de sociale wethouder wil.

De plaatselijke PvdA betreurt de gang van zaken en schrijft op haar website: “Dit betreuren wij zeer, temeer daar wij ervan overtuigd zijn dat juist hij zich uitermate inspant om de sociale infrastructuur in Alblasserdam in stand te houden. Het bestuur en de fractie van de PvdA Alblasserdam zijn er van overtuigd dat wethouder Cardon juist gehandeld heeft en zich uitermate ingespannen heeft de WAO belangengroep te overtuigen van een noodzakelijke verhuizing, waarbij hij de nodige toezeggingen gedaan heeft alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

Laten we ons dus niet bedriegen door mensen die de krant verkeerd lezen, maar laten we onze wethouder respecteren. Ik weet in ieder geval voor honderd procent zeker dat deze man, die allang met pensioen mag, met heel veel liefde Alblasserdam bestuurt en met iedereen het goede voor heeft…

Als het anders is mag je hieronder reageren.

en hier is het PvdA commentaar te lezen: http://www.alblasserdam.pvda.nl/nieuws/nieuws/2010/04/Reactie+van+bestuur+en+fractie+van+de+PvdA+Alblasserdam.html