NIEUW-LEKKERLAND – De online encyclopedie Wikipedia heeft er een “spectaculaire” pagina bij… Een pagina over het ‘Nieuw-Lekkerlands’. Er is hier onder meer een gedeelte van de gelijkenis van de verloren zoon uit de bijbel te lezen. Verder wordt uitgelegd hoe het dialect is ontstaan en welke worden er nu typisch ‘Nieuw-Lekkerlands’ zijn. Zoals: Trulen, klauteren, jakken, asum, mezik en kroten. Via deze link kunt u er alles over te weten te komen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Lekkerlands Veel leesplezier.