ALBLASSERDAM – D66, de politieke nieuwkomer in Alblasserdam, vindt dat de SGP een wel erg zware stempel heeft gedrukt op het nieuwe coalitieprogramma. Lijsttrekker Ramon Pardo noemde gisteren tijdens de raadsvergadering zijn SGP-collega’s haast ironisch ‘de grote winnaars’ van het akkoord. “Petje af voor jullie onderhandelingstalent,” aldus Pardo. D66 vindt dat vooral kerken, zondagsrust en de reformatorische Ds. Joannes Beukelmanschool een te grote rol spelen in het akkoord. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

“We hebben in Nederland een scheiding van kerk en staat, maar dat lees ik niet terug in dit akkoord. Elke schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden,” vond Pardo. De coalitiegenoten, waaronder de SGP konden zich totaal niet vinden in de kritiek van D66. SGP-er Aart Boele noemde de voorbeelden van kerken en scholen er ‘met de haren bijgesleept’. “De huisvestiging van de Beukelmanschool is al jaren een probleem. De komende periode moet dit opgelost worden. We hebben dit voor t’ Nokkenwiel en het Palet toch ook gedaan?”

“Ook de kerken zijn niet speciaal voor de SGP opgenomen in het programma,” weet Boele. “De gereformeerde gemeente in Nederland in de Kerkstraat en de Jozua Gemeente hebben al jaren ruimtegebrek. Het is terecht dat ook dit probleem aan de orde komt in het programma. Daar komt bij dat in Alblasserdam buitengewoon veel burgers naar de kerk gaan. U moet dus stoppen om de niet-gelovigen anders te bejegen dan de gelovigen,” aldus de fractievoorzitter.

Waar alle partijen het wel over eens waren is dat de komende tijd een moeilijke periode wordt met belangrijke beslissingen. “In deze economisch zware tijden moeten we goed kunnen jongleren. We moeten heel veel ballen in de lucht houden, want we moeten geen dingen afbreken die deze tijd kunnen overleven,” aldus Jacco Wesselius van het CDA.

Ondanks de kritiek van de oppositie op het nieuwe programma werden Ad Cardon (PvdA), Sjoerd J. Veerman (CDA) en Peter Verheij (SGP)  met de meest mogelijke stemmen (unaniem) gekozen tot de nieuwe wethouders van Alblasserdam. Verheij legde een eed af, de andere twee wethouders deden dit doormiddel van een ‘belofte’. Wethouder Veerman had hier een speciale reden voor: “De bijbel leert ons dat we niet onnodig moeten zweren. ‘Laat uw ja ja zijn en uw nee nee’ zo staat er,”.

Verheij merkte in zijn dankwoord op dat hij, mede door zijn lidmaatschap van de jeugdgemeenteraad, één van de jongste wethouders is, die in het Damdorp is aangesteld. En dat hij zeer dankbaar is voor het in hem gestelde vertrouwen.

De keuze van de oppositie om unaniem in te stemmen met het aanstellen van de drie wethouders verwoordde D66 met: “Het gaat ons niet om de persoon, maar om de plannen van de partij. Vandaar dat alle drie de wethouders onze volle steun hebben gekregen.” De VVD sprak met een zelfde tong. Catharina Leeuwis: “Met zetelwinst voor de VVD en naast ons de opkomst van D’66 had het wat ons betreft meer recht gedaan aan de verkiezingsuitslag als het liberale geluid vanavond krachtig had geklonken in een  akkoord. Het is echter gelopen zoals het is gelopen, we hebben nu een nieuwe realiteit en die geven wij vooralsnog het voordeel van de twijfel.”