ALBLASSERDAM – Naar alle waarschijnlijkheid gaat de te bouwen containerterminal bij Alblasserdam op zondag voor de ‘helft’ open. Klinkt raar, maar het is de bedoeling dat schepen wel kunnen laden en lossen, maar dat deze containers niet door vrachtwagens vervoerd mogen worden op deze  rustdag. De dorpszijde gaat zondags dus dicht en de rivierzijde blijft open. Dat bleek deze week uit een presentatie van de Drechtraad op het gemeentehuis in Alblasserdam. Klik op Read More om verder te lezen waarom de kans groot is dat er geen geluidsschermen komen.

Het havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland hebben plannen om een containertransferium te vestigen op Polder Nieuwland. Dit is in een behoorlijk gevorderd stadium en deze week presenteerde de Drechtraad de vorderingen.

Dat de containerterminal voor de scheepvaart zondags open zal zijn, schoot vooral bij de SGP in het verkeerde keelgat. Eric Boersma van de SGP concludeerde na een discussie of qua vorderingen het glas nu half vol of half leeg was, dat het glas nog maar gevuld was met een klein bodempje. “We hebben in het verleden een aantal randvoorwaarden opgesteld en ik zie die niet terug. De randvoorwaarden die door jullie eufemistisch (verzachtend, red.) huiswerk worden genoemd, zijn dus nog lang niet voldaan,” aldus Boersma.

Behalve de zondagsrust had Alblasserdam als voorwaarde gesteld dat de leefbaarheid niet zou worden aangetast van het dorp. Dus dat ook de geluidsoverlast beperkt zou blijven. Het idee was om geluidsschermen vanaf de Noordtunnel tot aan de Edisonweg te plaatsen, maar de kans is groot dat ook dit niet gaat gebeuren.

“We hebben een onderzoek gedaan naar de noodzaak van de geluidsschermen, maar die is er niet. Het zou wel nuttig kunnen zijn, maar noodzakelijk is het niet…,”aldus een vertegenwoordiger van de Drechtraad. Gezien het plaatsen van de schermen 3,5 miljoen euro kost, is de kans niet groot dat de schermen er komen.

CDA-raadslid Jacco Wesselius vindt dat er een alternatief moet worden geboden. “Wij hebben het voorstel ‘geluidsschermen’ gedaan. Dit blijkt niet te gaan werken, maar dan blijft toch nog steeds de vraag: hoe houden we het dorp leefbaar? Hebben jullie geen alternatief?” Maar nee, een alternatief is er nog niet. Wel wordt er nog volop onderzoek gedaan naar de gevolgen van de terminal. Zodra die onderzoeken bekend zijn, wordt er verder onderhandeld.