ALBLASSERDAM – De criminaliteit in Alblasserdam is het afgelopen jaar (2009) behoorlijk afgenomen in vergelijking met 2003. Vijftien van de negentien soorten criminaliteit werden teruggedrongen en er werd een kwart minder aangifte gedaan. De Alblasserdamse politiek en politie waren tevreden met de cijfers. Burgemeester Bert Blase deelde dan ook complimenten uit aan de “hardwerkende en professionele” agenten. Klik op Read More om verder te lezen.

Het wel en wee van de Alblasserdamse politie werd toegelicht door onder meer districtschef Bart Willemse, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Marja Horstman en alle wijkagenten uit Alblasserdam. Jaarlijks worden deze cijfers met de politiek in Alblasserdam gedeeld.

Winkeldiefstal
Één van de opvallende feiten is dat winkeldiefstal met veertig procent is toegenomen in Alblasserdam. Met 36 aangiftes van dit soort diefstal ‘scoort’ het Damdorp het hoogst van de regio. Maar volgens de politie is hier een hele eenvoudige verklaring voor: “De reden is dat we in het dorp de grote bouwmarkt Hornbach hebben gekregen met ontzettende goede diefstalbeveiligingen. Op deze manier worden er dus meer diefstallen geconstateerd. De hoge cijfers zijn voor ons niet verontrustend,” aldus teamchef wijkpolitie Kees Geers.

Vervoersdiefstal
Een ander opvallend getal is de afname van 64 procent van het aantal autodiefstallen. Afgelopen jaar werden ‘slechts’ negen auto’s ontvreemd, in 2003 waren dit er 23. Ook de fietsendiefstal zakte met een kwart naar 76 gestolen fietsen. Volgens de politie het resultaat van hard en efficiënt werken.

Zwakke punten
Behalve de sterke punten zoals een snelle reactietijd, waren er ook wat verbeterpunten voor de politie. Zo werd slechts tien procent van de woninginbraken in Alblasserdam opgelost. Dat betekent dat vorig jaar vier inbraken werden opgelost. “We werken er hard aan om dit percentage omhoog te krijgen,” aldus Geers.  

Veelplegers
Volgens Marja Horstman, van justitie heeft Alblasserdam vier minderjarige veelplegers en drie meerderjarige. In vergelijking met de regio is dit volgens Horstman ‘normaal’  te noemen. De Alblasserdamse wijkagent Marco Oudshoorn wist te vertellen dat deze personen ook bij de wijkagenten bekend zijn en in de gaten worden gehouden. “Wij worden goed op de hoogte gehouden door justitie en weten dus op wie we moeten letten. De meeste veelplegers maken deel uit van één van de vier overlastgevende jeugdgroepen in Alblasserdam,” aldus Oudshoorn. Afgelopen jaar kwamen 223 meldingen binnen bij de politie van jeugdoverlast. Dat is een toename van ongeveer acht procent ten opzicht van 2003.

Opvallende zaken
De vijf meest opvallende zaken in Alblasserdam van het jaar 2009 waren volgens de politie: 1. Bankoverval bij ABN AMRO bank. 2. Beroving van een taxichauffeur. 3. De brandstichting bij garagebedrijf Bochanen. 4. Inzet van de BOA’s op de Dam in het weekend. 5. De inzet van de Mobiele Eenheid van de politie tijdens het Havenfestival.

Reorganiseren
Tot slot vertelde Geers dat de politie Zuid-Holland-Zuid drastisch moet reorganiseren. Van de 1200 mensen die nu in dienst zijn, moeten honderd functies worden ingeleverd. “De districten verdwijnen en er komt een onderverdeling in processen. Het uitgangspunt blijft echter dat we zoveel mogelijk ‘ blauw’ op straat houden om de dagelijkse politietaken te kunnen handhaven,” aldus Geers.

Aan het einde van de presentatie was de burgemeester vol lof over het werk van de politie. “We hebben kunnen zien hoe de politie te werk gaat en welke resultaten zijn geboekt. Mijn complimenten voor deze hardwerkende, professionele agenten!”

Overige cijfers
Het aantal bedreigingen nam af met 43,5 procent. Het aantal aangifte wat betreft vernielingen bleef steken op 153, wat neerkomt op een afname van 34,6 procent. Ook het aantal verkeersongevallen nam fors af. Er gebeurde bijna een kwart minder ongevallen. Mishandelingen namen toe met 4 procent. In het totaal werd 51 keer aangifte gedaan van mishandeling.