ALBLASSERDAM – Formateur Ad Cardon heeft met de vertegenwoordigers van PvdA, SGP en CDA een akkoord bereikt over wat ze de komende vier jaar in Alblasserdam voor elkaar willen krijgen. Een belangrijk aspect hierbij is de financiële opgave die Alblasserdam te wachten staat. Centraal in het akkoord staan de kernbegrippen solidariteit en leefbaarheid, verbinden en vertrouwen en duurzaamheid. De onderhandelaars leggen het concept coalitieakkoord nu ter goedkeuring voor aan de achterban van de drie politieke partijen. Zij hopen op vrijdag 16 april het stuk te kunnen ondertekenen. Klik op Read More om verder te lezen.

De formateur zal de burgemeester informeren en om zijn mening vragen. Daarna presenteren de partijen het akkoord aan de gemeenteraad en de inwoners. 

Verdeling taken
Op dinsdag 13 april 2010 spreken de onderhandelaars over de verdeling van de taken over de drie kandidaatwethouders. De burgemeester is hier ook bij betrokken. Formateur Cardon is tevreden met het bereikte akkoord voor de collegeperiode 2010-2014. Hij ziet met vertrouwen uit naar de samenwerking.