ALBLASSERDAM – Het zijn nu een paar brokken puin, opgeslagen onder de brug over de Noord, maar op 4 mei van dit jaar, moeten deze brokken een oorlogsmonument vormen op het grasveld bij de Dam. De stenen zijn afkomstig van Alblasserdamse huizen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gebombardeerd door de Duitsers. Tijdens dit bombardement sneuvelden 32 mensen en het centrum van het Damdorp raakte zwaar beschadigd. Klik op Read More om verder te lezen.  De initiatiefnemer om van de stenen een monument te maken is Arend de jong, geboren in 1934. Hij  maakte de oorlog als kind van dichtbij mee. “Ik weet nog dat op 11 mei 1940 het centrum van Alblasserdam werd gebombardeerd. Tientallen huizen werden verwoest en ook de sluis en de kademuur raakten zwaar beschadigd,” vertelt de geboren en getogen Alblasserdammer. “Om de sluis te kunnen repareren hebben ze toen de stenen van de verwoeste huizen gebruikt. Deze werden afgebikt en omgemetseld tot een muur,” aldus De Jong.

Iets mee doen
In 2001 werd deze sluis afgebroken en werden de stenen afgevoerd. “Ik dacht, deze brokstukken moeten bewaard blijven. We moeten hier iets mee doen. Ik zat in dat jaar voor het CDA in de gemeenteraad en heb een voorstel gedaan om er een monument van te maken. Dit is besproken in het college en men vond het een goed idee. De stenen werden tijdelijk opgeslagen op het terrein bij de Lange Steeg.

Bij de bouw van cultureel centrum Landvast werd besloten om de brokken in de muur, voor het gebouw, te metselen. Echter, net voordat Landvast werd opgeleverd, ging het fout. De aannemer metselde per ongeluk de vrijgehouden opening dicht, waardoor de brokken niet meer in de muur geplaatst konden worden.

Landvast
“Ik heb na deze fout, samen met de Historische Vereniging West- Alblasserwaard de gemeente een voorstel gedaan om de brokken op het grasveld voor het huidige oorlogsmonument te plaatsen. Deze week is daar eindelijk mee ingestemd en als alles goed gaat, is 4 mei het monument geplaatst op een betonnen plaat,”aldus De Jong.

De Alblasserdammer is erg ingenomen met de plaats waar het monument komt te staan. De Jong: “De brokstukken komen op het mooiste plekje van Alblasserdam. Een geschiktere plaats is niet in te denken, want de brokken komen precies waar in 1940 de huizen werden gebombardeerd. Dit stukje Alblasserdam heette de Oude en Nieuwe Kazerne.”

Waterschap
Afgelopen woensdag stemde de gemeenteraad in om 8.000 euro uit te trekken voor het monument. “Deze historie moet bewaard blijven. Ik hoop dat op 4 mei het monument er staat,” aldus demissionair wethouder Ad Cardon. Het wachten is op een vergunning van het waterschap, omdat de gedenkstenen dicht bij de Alblas komen te liggen.

Foto’s en tekst: Peter Stam.