ALBLASSERDAM – Formateur Ad Cardon (PvdA) heeft donderdagmorgen 25 maart met de SGP en het CDA verder gesproken over het coalitieakkoord voor een nieuw college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam voor de periode 2010-2014. Belangrijke bouwstenen voor het nieuwe college zijn duurzaamheid en gemeenschapszin. Het gaat bij duurzaamheid niet alleen over natuur en milieu, maar ook over duurzame samenwerking en relatie met inwoners van Alblasserdam. Klik op Read More om verder te lezen.

Naar aanleiding van de eerdere gesprekken is er een ontwerptekst opgesteld. Nu voeren de partijen verdiepingsgesprekken over thema’s om een goede basis te leggen voor de komende bestuursperiode.  Zoals iedere gemeente staat ook de gemeente Alblasserdam de komende jaren voor een forse opgave. Vooral de economische crisis is hier debet aan: de gemeente krijgt naar verwachting te maken met een forse vermindering van de rijksinkomsten. Tegelijk streeft de coalitie er naar het voorzieningenniveau op peil te houden en solidariteit tussen groepen te bevorderen. Afgesproken is om een extra studiemiddag te organiseren om de financiële opgave voor Alblasserdam goed in beeld te krijgen. Dinsdag 30 maart gaan de gesprekken verder. Partijen streven ernaar om de nieuwe wethouders te benoemen in de raadsvergadering van 22 april 2010.