ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam wil burgers en bedrijven gaan betrekken bij de opstelling van het nieuwe collegeprogramma. In welke vorm deze burgerparticipatie ingevoerd wordt is nog onderwerp van discussie.  Alle politieke partijen hadden al eerder aan formateur Ad Cardon aangegeven dat er meer moet worden gecommuniceerd naar de burger. Dit is de eerste stap richting de gezamenlijke ambitie. Klik op Read More om verder te lezen.

Afgelopen vrijdag heeft formateur Ad Cardon (PvdA) gesproken met de onderhandelaars van de SGP (Aart Boele en Peter Verheij) en het CDA (Sjoerd J. Veerman en Theo de Gelder) over de vorming van een nieuw college.  Gesproken is over het opstellen van een drie-partijen-akkoord waarin de basis wordt gelegd van afspraken tussen de drie college-dragende partijen. In de eerste ronde is gesproken over de samenwerking van de drie partijen. In het tweede gesprek zijn vooral mogelijke geschilpunten besproken. Over vijftien punten is inhoudelijk besproken wat de ambitie is van het nieuwe college. Over alle onderwerpen werd overeenstemming bereikt en nu worden deze punten verwerkt in een korte afsprakennotitie. Op donderdag 25 maart wordt het gesprek over het eerste concept van het drie-partijen-akkoord besproken. Daarna kan bekeken worden wie welke portefeuilles gaat krijgen. Onderhandelaars vinden het belangrijk om het drie-partijen-akkoord nog voor de zomervakantie 2010 in een collegeprogramma om te zetten.