ALBLASSERDAM – Alblasserdam is vanaf 19 april niet meer te verlaten via de Dam. Deze uitgang wordt namelijk helemaal verbouwd en omgelegd. Hierdoor is Alblasserdam alleen nog maar te verlaten via de Oude Torenbrug en de dijk naar Nieuw-Lekkerland. Vanwege de werkzaamheden aan de weg, wordt één rijbaan afgesloten. Hierdoor is het nog wel mogelijk Alblasserdam binnen te rijden via de Dam, maar dan wel met maximaal dertig kilometer per uur. Klik op Read More om te zien waar de herinrichting uit bestaat en waar het nu allemaal voor nodig is. 

 Wat gaat er gebeuren?

De herinrichting van de Dam – Ruigenhil bestaat uit:

• het ophogen van de dijk van NAP + 4,30m tot NAP + 4,60m;

• het waar mogelijk verbreden van de weg;

• het aanleggen van een aparte strook voor afslaand verkeer richting brandweerkazerne, OceAnco en Haven Zuid;

• het aanleggen van een Verkeer Regel Installatie (VRI) ter hoogte van de nieuwe ontsluiting van Haven Zuid;

• het aanleggen van een fietspad in twee richtingen op de dijk;

• het aanbrengen van voorzieningen voor het veilig laten oversteken van fietsers en voetgangers richting centrum;

• het opnieuw inrichten van de ‘plint’ langs de woningen met een groene haag en leibomen.

Daarnaast wordt ten behoeve van de realisatie van de nieuwe brandweerkazerne:

• de oude scheepsloodsen gesloopt;

• de bodem gesaneerd;

• het oude transformatorhuis verplaatst, inclusief kabels en leidingen;

• het terrein van de nieuwe brandweerkazerne bouwrijp gemaakt.

 Heeft u nog onvoldoende informatie? Klik dan HIERRRRR voor een brief aan de bewoners rondom de Dam.

en hierrrrr voor een leuk kaartje met de omleidingsroute.

ps. dit bericht zal de week voor 19 april nog een keer als reminder worden geplaatst.