ALBLASSERDAM – Precies zestig bomen wil de gemeente Alblasserdam omver halen in verband met een reconstructie van de Rembrandtlaan/Vondellaan en omringende straten. Afgelopen week werd een kapvergunning hiervoor afgegeven. Als u op Read More klikt ziet u om welke bomen op welke plaats het gaat. Er kan bezwaar gemaakt worden. De kap is nodig omdat de straten dertig centimeter worden opgehoogd. De bomenbank heeft berekend dat de meeste bomen dit niet gaan overleven. Vandaar het voornemen om te kappen.Meer:

Bomen waarvoor een kapvergunning is afgegeven:

Mesdaglaan 4 wilgen + elzen
Ferdinand Bolstraat 1 iep
Paulus Potterstraat 1 linde
Willem Marisstraat 3 linden
Tooropstraat 2 linden
Wandelpad langs school de Loopplank, tussen Ferdinand Bolstraat en Pieter de Hoochplaats 12 esdoorns
Rembrandtlaan tussen nr. 65 en 97 5 linden
Rembrandtlaan tussen nr. 1 en 15 1 linde
Groenstrook langs Rembrandtlaan tussen Pieter de Hoochplaats en Nicolaas Beetsstraat1 els + 1 eik + 1 metasequioa
Groenstrook langs Rembrandtlaan t.h.v. de skatebaan 2 esdoorns
Groenstroken rond speelterrein Jacob Catsstraat 8 linden
Vondellaan tussen nr. 103 en 133 2 linden
Vondellaan t.h.v. de dierenkliniek 7 linden
Potgieterstraat 6 essen
Staringstraat 3 essen
Bilderdijkstraat tussen nr. 16 en 28 4 esdoorns

Tegen het bovenstaande besluit kunnen belanghebbenden o.g.v. de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Op grond van artikel 8 lid 1 en 2 van de Bomenverordening Alblasserdam 2008 wordt de werking van de kapvergunning opgeschort totdat de bezwaarschriftentermijn is verstreken of, indien er bezwaar is aangetekend, op het bezwaar is beslist. Belanghebbenden kunnen ook om een voorlopige voorziening (= voorlopig oordeel) vragen bij de president van de rechtbank Dordrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de afd. Publiekszaken, tel. (078) 6921200.