ALBLASSERDAM – Al jaren klaagt een groep Alblasserdammers steen en been over de slechte doorstroom van het verkeer in het dorp. Ook de dijk is een grote ergernis. Maar mogelijk kunt u de oplossing bieden. De provincie Zuid-Holland looft namelijk een prijs van 50.000 euro uit voor degene met het beste idee om Alblasserdam (of een ander dorp) beter bereikbaar te maken. Deze prijs is voor onder meer architecten, maar ook ‘gewone’ burgers kunnen geld winnen. Voor bewoners geldt de prijs van 15.000 euro. Illegale tip als u veel wilt verdienen: Maak zelf een ontwerp voor bijvoorbeeld een derde ontsluiting en lever hem in via een architectenbureau ;). Klik op Read More om verder te lezen.Meer: De provincie Zuid-Holland daagt professionals, bewoners en studenten uit om plannen in te zenden waarmee de bereikbaarheid in Zuid-Holland kan verbeteren. Met de Zuid-Hollandprijs wil de provincie waardering tonen voor initiatieven van burgers, studenten en organisaties die bijdragen aan duurzame oplossingen voor een betere mobiliteit van mensen en goederen.  De winnaars van de Zuid-Hollandprijs 2010 worden op donderdag 21 oktober 2010 bekend gemaakt door oud-minister Sybilla Dekker, voorzitter van de jury. De commissaris van de Koningin Jan Franssen reikt de prijzen uit. 

Er zijn drie categorieën deelnemers die hun ideeën, plannen of projecten kunnen indienen:
• Professionals of teams van professionals zoals architecten, stedenbouwkundigen, planologen of bestuurskundigen. Prijs: 50.000 euro;
• Vrijwilligersorganisaties en bewoners. Prijs: 15.000 euro;
• Studenten of studententeams. Prijs: 10.000 euro. 

Deelnemers worden opgeroepen te komen met innovatieve ideeën, ontwerpen, plannen en projecten, die inspelen op vraagstukken op het gebied van verkeer en vervoer. De provincie denkt dat mobiliteit zich langs drie lijnen duurzaam  kan ontwikkelen. Door transportbeperking en toename van openbaar vervoer, door betere benutting bestaande infrastructuur en door afname van ruimtebeslag, energie en emissies. Welke kansen liggen er? Welke ingrepen zijn nodig? Hoe kunnen de thema’s positief worden benut in een innovatief en duurzaam ontwerp? 

Inschrijven kan tot uiterlijk 1 juli 2010. In het wedstrijdprogramma staat een toelichting op de wedstrijdregels. De uiterste datum voor het insturen van de inzendingen is 31 augustus 2010. Het wedstrijdprogramma, het inschrijvingsformulier en achtergrondinformatie is te vinden op www.zuid-holland.nl/zuidhollandprijs.

Foto en lead: Peter Stam.