ALBLASSERDAM – (PERSBERICHT VAN DE GEMEENTE:) De gemeente Alblasserdam wil het oude pand van WF de Jong aan de Staalindustrieweg aankopen. Het is de bedoeling dat in dit pand de nieuwe gemeentewerf wordt gevestigd. Deze komt in de plaats van de twee gemeentewerven aan de Cornelis Smitstraat en de Begoniastraat. De gemeenteraad neemt in haar vergadering van 24 maart 2010 een definitief besluit over de aankoop. Klik op Read More om verder te lezen.De eigenaar van het pand heeft de gemeente benaderd om te vragen of de gemeente belangstelling heeft voor dit pand. Daarop hebben beide partijen een makelaar in de arm genomen die met elkaar zijn gaan onderhandelen en uiteindelijk tot overeenstemming zijn gekomen.

De gemeente is al enige tijd op zoek naar een locatie voor de twee gemeentewerven. Gezien de werkzaamheden past een gemeentewerf beter op een bedrijventerrein. Door de verhuizing van de gemeentewerf uit het pand aan de Cornelis Smitstraat ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van dit gebied.