Archieffoto van een ongeluk op de dijk. Een scooterrijder raakte hierbij ernstig gewond.

ALBLASSERDAM – Fietsers en automobilisten mogen elkaar niet zo als ze op de dijk langs de  rivier rijden. Het is nogal krap en inhalen is erg gevaarlijk. Daar hadden de gemeenten Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland wat op gevonden: een fietspad langs de dijk. (Dijklint). Vanaf de Kade in Alblasserdam tot aan de Veerdam in Nieuw-Lekkerland zou een fietspad komen, zodat beide weggebruikers geen last meer van elkaar zouden hebben. Ruim 80.000 euro werd er voor uitgegeven om te kijken of het een haalbare optie zou zijn en ja hoor, het kan. Dachten ze… Totdat de bewoners van Oost-Kinderdijk 48 tot en met 66 verbijsterd hun koopcontract erbij gingen halen waarin staat dat bij verkoop van de grond achter hun woning aan het hoogheemraadschap een verbod is bedongen om daar een openbaar wandel-, fiets- of rijwielpad aan te leggen. Maar er lijkt alsnog een oplossing te zijn: gewoon allemaal stukjes aanleggen totdat er uiteindelijk een compleet fietspad ligt. Klik op Read More om verder te lezen.Hoe kan het gebeuren dat het verbod niet veel eerder aan het licht is gekomen, vroeg de SGP van Alblasserdam zich per brief af aan verantwoordelijk wethouder Leeuwis. Zij heeft deze week het volgende laten weten: “Het risico-onderzoek bestond uit het neerleggen van de vraag bij het Waterschap of er beperkingen waren op bepaalde delen van de dijk. Het waterschap heeft verklaard dat er bij haar, als eigenaresse van de dijk, geen beperkingen bekend waren om een fietspad aan te leggen. Ook vanuit de kadastergegevens kwamen geen beperkingen naar voren. Er is toen besloten dit als waarheid te zien. Achteraf betreuren we dit, want bij een dieper kadastraal onderzoek waren de koopakten terug te vinden met de bovengenoemde afspraken.” (even ‘by the way’…. Is 80.000 euro niet erg snel verdiend met zo’n makkelijk onderzoekje:O??)

Een andere vraag van de SGP was of de termijnen van het aanlegplan niet in gevaar komen. Maar volgens de wethouder is dit niet het geval. “Wel moet rekening gehouden worden dat het fietspad op de delen waar het nu nog niet kan, later aangelegd zullen worden. Dit heeft te maken met de mogelijke procedure die doorlopen dient te worden. Dit kan afhankelijk van de bereidheid en het bezwaar van de bewoners variëren.”

Het is de bedoeling van de gemeente dat het traject in percelen wordt gesplitst en dat de gedeelten waar geen bezwaar op rust gewoon worden aangelegd. De percelen waar wel bezwaar op rust kunnen dan later worden aangelegd als alle procedures zijn afgelopen.

En tot slot is de wethouder gevraagd of de subsidie in gevaar komt. Maar dat blijkt niet het geval, mits het project gefaseerd wordt aangelegd. “Immers in de subsidievoorwaarden staat vermeld dat eind 2011 het fietspad gereed moet zijn. Als dat door de bezwaarprocedures niet tijdig is gelukt blijft de subsidie geoormerkt, totdat daadwerkelijk blijkt dat de aanleg niet door kan gaan.” Aldus de wethouder.

Kanttekening: er is dus een kans dat op sommige delen geen fietspad komt en liggen er dus vanuit Alblasserdam allemaal nutteloze brokjes asfalt…. Politici: succes met het fietspad! Het gaat moeilijk worden….

Foto en tekst: Peter Stam