ALBLASSERDAM – De bezoekers van de kinderboerderij in Alblasserdam mogen voorlopig niet  meer tussen de geiten en schapen lopen in verband met de zogenoemde Q-koorts. De overheid heeft verplicht gesteld dat de bezoekers niet meer direct in aanraking mogen komen met geiten en schapen. Op de kinderboerderij is dit gerealiseerd door een binnenafrastering te plaatsen waardoor de dieren nog wel een stuk gras tot hun beschikking hebben (vrije uitloop) maar niet meer bij het publiek kunnen komen. Op woensdagmiddagen, als de bezoekers bij de binnenafrastering kunnen komen, zijn de dieren op het straatgedeelte te vinden zodat direct contact met de bezoekers niet mogelijk is. Bezoekers kunnen nog wel bij de andere dierenverblijven komen…. Klik op Read More voor meer foto’s en tekst. Drachtige dieren moeten bevallen in een afgeschermde ruimte. Hiervoor wordt de stal aan de kant van de H.J. Haanstraat gedeeltelijk dicht gemaakt. Na de bevalling moeten de dieren nog veertien dagen binnen blijven waarna ze los mogen en er weer contact met deze dieren mogelijk is. De maatregelen duren tot begin mei.

 Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland zijn besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. De meeste mensen lopen Q-koorts op door het inademen van lucht waar de bacterie inzit, tijdens de lammerperiode (februari tot en met mei) van geiten en schapen. Dat betekent dat mensen besmet kunnen worden door dieren die de bacterie bij zich hebben. Q-koorts bij mensen komt vooral in het zuiden van Nederland regelmatig voor. Foto’s en deel tekst: Peter Stam.