ALBLASSERDAM – Gemeente, politie, horeca en bewoners maken werk van het aanpakken van de overlast tijdens het uitgaan op de Dam, Haven, Ruigenhil en aangrenzende straten. Er was een wijkschouw op 7 september 2009 en er zijn verschillende gesprekken tussen genoemde partijen geweest. Op 1 februari 2010 heeft burgemeester Blase nog met een flink aantal omwonenden gesproken over mogelijke maatregelen.

Deze gesprekken hebben geresulteerd in een pakket maatregelen en afspraken. Zo wordt drankgebruik op straat niet getolereerd en kunnen de bewoners direct de politie bellen als hangjongeren ‘indrinken’ op straat. De politie is op zaterdagavond zichtbaar aanwezig op de Dam. De suswachters zijn op vrijdag- en zaterdagavond aanwezig; zij kunnen direct een beroep doen op de politie. Personen die zich misdragen worden opgepakt en meegenomen naar het politiebureau. De horeca sluit de deuren op de afgesproken tijden en zorgt ervoor dat rommel rondom de uitgaansgelegenheden wordt opgeruimd.
Er is een overlegplatform ingesteld waarin gemeente, politie, horeca en bewoners vier keer per jaar de situatie en de vorderingen met elkaar bespreken. Op de agenda van het overleg van burgemeesters en politie West Alblasserwaard is de overlast van jeugd een vast agendapunt.

Burgemeester Blase: “In het uitgaansgebied op de Dam hebben we te maken met bewoners, jeugd en ondernemers. De belangen van die groepen proberen we in evenwicht te houden. We zien dat er toch nog teveel incidenten zijn. Vandaar dat we de teugels – in overleg met bewoners, politie en horeca – wat aantrekken”. Foto: Peter Stam.